Geen producten (0)
 

Ploeg, J.D. van der - Gedragsproblemen

€ 9,95
Op voorraad
Omschrijving

In deze uitgave wordt een verklaringsmodel voor psychosociaal probleemgedrag beschreven. In dit zogenoemde meervoudig risicomodel gaat de schrijver ervanuit dat de combinatie van omgevings- en persoonlijkheidsfactoren een rol speelt bij het voorspellen van het risico op probleemgedrag.

Naast de zogeheten vulnerability factoren is er ook aandacht voor de protectieve factoren in het kader van begeleiding en behandeling. Behalve een definiering van het begrip probleemgedrag en beschrijving van vier typen van gedragsproblemen (externaliserend en internaliserend), worden de gezinsfactoren (zoals opvoedingsstijl, structuur en interacties), de bredere omgevingsfactoren en een aantal stabiele persoonlijkheidskenmerken (zoals zelfbeeld, -beschikking, copingstijl en locus of control) helder en duidelijk uitgewerkt.

Het is derhalve een interessant en bruikbaar boek voor ieder die binnen de jeugdhulpverlening of onderwijs met probleemjongeren werkt. Van der Ploeg is hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Inhoud:
Wanneer is gedrag van kinderen en jongeren te beschouwen als een probleem? Hoe ontstaan gedragsproblemen? Welke problemen zijn er te onderscheiden? Deze en andere vragen komen aan de orde in dit boek. Op systematische wijze brengt prof. dr. J.D. van der Ploeg de verschillende gedragsproblemen in kaart en laat hij zien hoe deze problemen zich ontwikkelen. De auteur schetst hoe gezin, school en vrienden de ontwikkeling van kinderen en jongeren beïnvloeden.

Hij gaat ook in op de persoonlijkheidskenmerken en biologisehe factoren die een rol spelen bij het ontstaan van probleemgedrag. Met het meervoudig risicomodel als uitgangspunt maakt hij duidelijk welke factoren de kans op probleemgedrag vergroten. Hij behandelt in het bijzonder vier veelvoorkomende typen kinderen met problemen: het sociaal angstige, het depressieve, het hyperactieve en het agressieve kind.

De benadering van de problemen is zowel wetenschappelijk als praktijkgericht.
Prof. dr. J.D. van der Ploeg is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijks-universiteit Leiden. Hij heeft verschillende Ortho-boeken op zijn naam staan. waaronder Behandeling van gedragsproblemen en Knelpunten in de jeugdzorg

354 pag pb. In mooie staat