Geen producten (0)
 

Oweneel, dr. W.J. - Psychologie

€ 12,95
Op voorraad
Omschrijving

Dr. Ouweneel op zoek naar een christelijke psychologie... Waardevolle gedachten in „christelijke kijk op het mentale leven"

De titel: „Psychologie; een christelijke kijk op het mentale leven". Het opmerkelijke betreft het doel dat Ouweneel met deze publikatie voor ogen heeft en dat is de radicale bekering van de hedendaagse psychologie tot een christelijke psychologie (pag. 20). In het onderstaande wordt een poging gedaan om Ouweneel kritisch te volgen in de wijze waarop hij zijn doelstelling heeft willen realiseren.

Het eerste hoofdstuk begint de auteur met iets te vertellen over de zeer uiteenlopende activiteiten waar psychologen zich mee bezig kunnen houden. Hulpverlening, onderwijs en onderzoek op vele gebieden, het geven van kadertrainingen, maar ook het meedenken bij het ontwerpen van besturingssystemen van mammoettankers; het zijn allemaal terreinen waarop je een psycholoog kunt tegenkomen.

Toch is er ook eenheid in alle verscheidenheid. Alle psychologen houden zich namelijk op een of andere manier bezig met de individuele mens in zijn omgeving. Het is niet moeilijk om in te zien dat iemands levensovertuiging hierbij van fundamenteel belang is. Wat „belijdt" de psycholoog - al dan niet expliciet over de afkomst en de bestemming van de mens? Wordt er bij de betrokkenheid van de mens bij zijn omgeving ook uitgegaan van de relatie met God? Hoe is psychologische kennis mogelijk? Het gaat hier over vragen die beantwoord moeten worden voor de psycholoog aan het werk kan. Anders gezegd: het betreft hier de grondslagen van de psychologie.

Toenemend gebruik
In zijn boek richt Ouweneel zich voornamelijk op deze grondvragen. Geen gemakkelijk onderwerp, maar daarom niet minder de aandacht waard. Binnen de gereformeerde gezindte valt namelijk te constateren dat er in toenemende mate van psychologische kennis gebruik wordt gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan het (beroeps)onderwijs en aan christelijke hulpverleningsorganisaties. Een kritische reflexie op de vraag hoe de hedendaagse psychologie zich verhoudt tot het christelijk geloof is daarbij gewenst.

Ouweneels standpunt inzake deze kwestie laat zich als volgt samenvatten. Het idee van een waardevrije wetenschap wordt door hem afgewezen; hij wil een voluit christelijke psychologie. Zoals de humanistische psychologie op alle niveaus humanistische waarden weerspiegelt, zo moet een christelijke psychologie van grondslag tot theorievorming doortrokken zijn van christelijke beginselen.

Hoe is een christelijke psychologie nu mogelijk? In het licht van het bovenstaande is het duidelijk dat het werken vanuit een christelijke levensovertuiging alleen, onvoldoende is. Ook de gebruikte begrippen en theorieën moeten de toets van een christelijke kritiek kunnen doorstaan. Een verantwoord theoretisch kader is echter niet rechtstreeks uit de Schrift af te lezen.

De Bijbel bevat niet zoiets als een persoonlijkheidstheorie, laat staan een compleet psychologisch systeem. Een christelijke psychologie is dan ook alleen mogelijk als resultaat van menselijke arbeid, die verricht wordt bij het licht van de bijbelse openbaring.

Adams en Narramore
Tot zover een samenvatting van Ouweneels visie. Hiermee keert hij zich tegen bestaande opvattingen over de verhouding christelijk geloof en psychologie. Ook bekende christelijke auteurs, zoals Adams en Narramore moeten het daarbij ontgelden. Eerstgenoemde verwijt hij de Bijbel te veel als psychologisch handboek te gebruiken. Laatstgenoemde vindt de auteur te onkritisch over de bestaande psychologische stromingen.

Uitg. 376 pag. pb. In mooie staat!