Geen producten (0)
 

Keus-Jonker, H.D. - Onderwijs aan kleuters

€ 12,50
Op voorraad
Omschrijving

De godsdienstige opvoeding wordt gezien als uitgangspunt voor de gehele opvoeding en deze opvoeding bepaalt ook de gewetensvorming.

Heel mooi wordt in dit gedeelte de bijbelse visie op ons onderwijs beschreven. Bij de binnenkomst van onze jongste kleuters zien we al de rijke gevarieerdheid van de Schepping,

leder kind is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten ontvangen. Wij hebben de grote verantwoordelijkheid om het kind te leren zijn gaven en talenten te gebruiken tot eer van God en tot heil van de medemens. Maar door de zonde is het kind geneigd tot alle kwaad, evenals wij. Daarom is gezag nodig, het kind moet leren gehoorzamen. Met name bij het jonge kind is de voorbeeldfunctie van de leerkracht van groot belang. Waarden en normen staan bij hen niet op zichzelf, maar worden altijd weerspiegeld in het omgaan met elkaar. Alleen wanneer men eisen aan zichzelf stelt, mag men dit ook vragen van de kinderen.

Ontwikkelingspsychologisch gezien maakt het kind ook op veel gebieden een ontwikkeling door. We lezen over de lichamelijke, verstandelijke, emotionele, wils- en sociale ontwikkeling. Steeds naar voren komt het belang van

veiligheid en geborgeniieid bieden, hoe reageer je op het kind en hoe benader je het. In het kort: een goede relatie!

Uitg. Groen, 170 pag. gebonden. In zeer mooie staat!