Geen producten (0)
 

Stap, Marielle van der - Van kerndoel tot leerlijn

€ 7,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Scholen voor leerlingen met een beperking of stoornis moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten.
De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn voor het speciaal onderwijs, zijn streefdoelen die aangeven waarop de scholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de orde moet komen. Om de kerndoelen daadwerkelijk te kunnen gebruiken is een concrete uitwerking van deze doelen nodig.
Deze uitwerking biedt Van kerndoel tot leerlijn. Het geeft richtlijnen aan het formuleren van didactische doelen conform de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Ook in het reguliere onderwijs kan Van kerndoel tot leerlijn een prettig handvat zijn.

De volgende vakgebieden worden beschreven:

  • Rekenen
  • Technisch lezen / Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Taal
  • Schrijven
  • Natuur en Techniek
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis

Swp, 96 pag. pb. In goede gebruikte staat (Nieuwprijs is € 24,90)