Geen producten (0)
 

Polder, drs. J.J. - Tussen beginsel en belang

€ 4,95
Op voorraad
Omschrijving

Generaties lang heeft de discussie over de economische orde in het teken gestaan van de tegenstelling tussen kapitalisme en communisme. Dat was een debat dat niet alleen op academisch niveau gevoerd werd. De bewuste tegenstelling nam ook zeer concrete vormen aan, zowel van economische als van ideologische, politieke en zelfs militaire aard. Welke economische orde bood de beste perspectieven? De beste perspectieven

voor wie? Voor de arbeidersklasse of voor de maatschappelijke bovenlaag, voor het hoog ontwikkelde Westen of voor de in ontwikkeling achtergebleven Derde-wereldlanden?

Inmiddels is op mondiale schaal duidelijk geworden dat de communistische planeconomie deze wedloop verloren heeft. Slechts hier en daar (Cuba en Noord-Korea) geldt het collectief bezit van de productiemiddelen nog als een fundamenteel uitgangspunt van de economische orde. Elders in de voormalige communistische landen probeert men de weg terug te vinden naar een bestel waarin de werking van de markt en de ondernemersvrijheid centraal staan.

Maar ook in landen waar het systeem van de ondernemingsgewijze productie steeds het uitgangspunt vormde, hebben verschuivingen plaats gevonden. De overheid bemoeit zich minder dan voorheen met het economisch leven, de sociaal-democratische plangedachte is op haar retour. Staatsbedrijven, in het verleden beschouwd als belangrijke instrumenten van de overheid om greep te houden op de economische ontwikkeling, worden geprivatiseerd. Dat geldt zelfs voor de sector van de nutsbedrijven.

Het zal duidelijk zijn dat hierbij ook allerlei principiële vragen in het geding zijn. Omdat wij in het verleden de uitgangspunten van de marxistische ideologie en economie moesten afwijzen, kwamen wij welhaast automatisch in het kapitalistische kamp terecht. Nu met de val van de Berlijnse muur deze ideologisch-politiek-militaire tegenstelling verdwenen is, is het evenzeer noodzakelijk om een aantal fundamentele vragen te stellen aan onze westerse economische orde. Gaat de waardering voor het marktprincipe en de ondernemersvrijheid en de ruimte die gegeven wordt voor het behartigen van de eigen belangen niet zodanige vormen aannemen dat wij daartegen in het geweer moeten komen?

Tussen beginsel en belang... Normatieve gedachten over economie, markt en samenleving

Een uitgave vd de Guido de Bres stichting, 280 pag. pb, In zeer mooie staat!