Geen producten (0)
 

Staal, M. van der - Een schaap in 's levens woestenij

€ 3,95
Op voorraad
Omschrijving

de stille straten. Enkele late thuiskomers buiten beschouwing gelaten, kon men zeggen, dat heel het rustige Westen sliep. In de woning van moeder Haagdoorn was er echter geen vredige rust, al was ze ook in haar bewegingen zo stil, als dit maar enigszins mogelijk was.
Zij waakte er bij het bed van haar enig kind, de achtjarige Willem die gevaarlijk ziek was. De dokter had 't hoofd geschud nog deze avond, toen hij voor de tweede maal die dag was komen kijken. En in zijn ogen had moeder iets gelezen, dat haar vrezen deed voor 't leven van haar kind. ,,'k Wil 't u niet verbergen," - zei hij bij 't heengaan - "maar 't zal een wonder zijn, als hij 't haalt. Als die koorts maar wat verminderde; maar ik vrees er voor. Er is echter" - ging hij verder, toen hij zag hoe zijn mededeling haar verschrikte - "nog hoop, zolang er leven is." Hoop? Moeder Haagdoorns gemoed werd verscheurd door wanhoop. Dat lieve kind zo te zien in ijlende koortsen was alIerverschrikk elij kst!
Hoor, daar begon dat vreselijke ijlen opnieuw.
 "Moeder, moeder ... hoor   ik hoor ze zingen .... Ik wil  meezingen  ik moet   er uit .... Ik ken het versje immers ook  ik .... ik  "
Hij richtte zich onder die woorden half op in bed en wees de kamer rond, terwijl zijn ogen wilde blikken om zich heen sloegen. De dekens had hij van zich afgeworpen, alsof hij inderdaad uit bed wilde. Nu viel hij weer terug in de kussens en lag stil kreunend van pijn geheel machteloos neer. Moeders hand rustte zacht op het van koortsvuur gloeiend voorhoofd.
Die vreselijke opgewondenheid duurde nu al enige uren...

Uitgave de Vuurtoren, 120 pagina's gebonden. In mooie staat!