Geen producten (0)
 

Harinck, ds. C. - Wie is Jezus van Nazareth?

€ 6,95
Op voorraad
Omschrijving

"Wie is Jezus van Nazareth?"
Deze vraag heeft de mensheid al eeuwen bezig gehouden. Het antwoord op de vraag is echter zeer verschillend. Ten diepste kan alleen Jezus Zelf die vraag beantwoorden.
Staande voor het Sanhedrin heeft Hij dit gedaan. Toen de Hogepriester vroeg: "Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?", antwoordde Jezus: "Ik ben het!"
Dit belijden is de oorzaak van Jezus ter dood veroordeling geworden. Op deze belijdenis is de christelijke kerk gegrond. Al de hoop en al het geloof der christenen is gebaseerd op de belijdenis, dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God.
De christelijke kerk belijdt, dat Jezus is de beloofde Messias en Zoon van God, Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel om in de plaats der Zijnen de straf der zonde te dragen op het kruis en de dood en het graf te overwinnen door Zijn opstanding. Zonder dit belijden houdt de christelijke kerk op te bestaan. Indien Jezus van Nazareth slechts een mens is, hoe groot en uniek ook, valt het fundament onder het Chistendom weg. Het kruis van Golgotha en de opstanding zijn dan niet meer de basis van onze zaligheid. We zijn dan niet door God verlost!
Het gaan dan ook in de beantwoording van de vraag: "Wie is Jezus van Nazareth"? om de toekomst van de kerk. De ontkerstening van Europa, de moderne schriftkritiek en de aanwezigheid van vreemde en nieuwe godsdiensten zullen de christelijke kerk dwingen om zich op haar fundamenten te bezinnen. Men zal opnieuw terug moeten naar het Christus-belijden, waarin het hart van de kerk klopt. Alles staat daarin op het spel. Het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God, is hetgeen het Christendom tot Christendom maakt.
De vraag Wie Jezus van Nazareth is, kan alleen uit de vier evangeliën beantwoord worden. Zij bevatten de authentieke getuigenis omtrent Jezus van Nazareth, die krachtig bewezen heeft de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden.
Johannes zegt, dat zij met geen ander doel zijn geschreven dan, "opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende, het leven hebt in Zijn Naam."

Uitg. de Banier, 205 pag. pb. Nieuwstaat!