Geen producten (0)
 

3-CD Vertelbijbel - 50 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament op 3 cd's

€ 12,95
Op voorraad
Omschrijving

Verhaalstijl
Elk verhaal beslaat twee pagina’s met tekst en illustraties.
Deze kinderbijbel heeft een originele, expressieve verhaalstijl. De bijbelverhalen worden op een speelse manier met eigentijdse woorden verteld. Omdat het de bedoeling is dat de verhalen worden voorgelezen, heeft de auteur in sommige verhalen een aantal verteltechnische elementen toegevoegd, zoals herhalingen en ritmiek (bijvoorbeeld zinnetjes die een paar keer op een iets andere manier herhaald worden of een verhaal waarbij steeds tot tien wordt geteld).

Visie auteur
De auteur hoopt dat voorlezer en kinderen zich samen zullen verwonderen en verheugen over Gods macht. God wordt geschetst als een Machtige God die voor Zijn volk zorgt. De mensen kunnen op Hem vertrouwen. God wil graag dat zij Hem gehoorzamen.
God stuurt zijn eigen Zoon, Jezus, naar de aarde om de mensen te redden van alle slechte dingen die zij doen. Jezus vertelt de mensen over Gods koninkrijk en liefde voor de mensen. Ook laat Jezus zien hoe God wil dat mensen leven. Jezus wordt gekruisigd door mensen die niet geloven dat Hij Gods Zoon is. Jezus sterft maar staat op uit de dood. Hij gaat naar zijn Vader in de hemel, om op een dag weer terug te komen. De auteur benadrukt in de wonderverhalen de macht van God.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De verhalen sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen tot ongeveer acht jaar. Door de eigentijdse en speelse manier van vertellen kunnen de kinderen zich goed inleven in de bijbelverhalen.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 25 verhalen
Nieuwe Testament: 25 verhalen

Het Oude Testament vertelt de bekendste bijbelverhalen.
Het Nieuwe Testament vertelt de verhalen van Jezus’ geboorte t/m de Hemelvaart.

Uitvoering
Bijbelvertellingen op 3 cd's

Zeer mooi!