Geen producten (0)
 

Anderson, ds. J.A. e.a. - Brood op het water

€ 14,50
Op voorraad
Omschrijving

Deze bundel omvat 12 levensbeschrijvingen en preken van predikanten die de Free Presbyterian Church in Schotland gediend hebben. Het is uit het Engels vertaald door dhr. H. van Vliet (1926-2007). Daar de lengte van de preken varieert zijn ze geschikt voor persoonlijk gebruik, als inleidende meditatie voor bijzondere gelegenheden en sommige vd leesdienst. VOORWOORD: ds. Tj de Jong

Het omvat de volgende preken:

 1. Het ene offer van Christus volmaakt in eeuwigheid Hebr. 10:12,13
  Ds. J.A. Anderson (1803-1859)
 2. In tijden van rouw Matth. 24:44 Ds. G. Burder (1752-1832)
 3. Verklaring van de gelijkenis van de kaars Lukas 8:18
  Ds. J. Colquhoun (1748-1827)
 4. De boodschap van Johannes de Doper Lukas 7:19
  Ds. J.A. MacDonald ( 1910-1988)
 5. Over de grootheid en de heerlijkheid van Gods volk Jesaja 35:10
  Ds. D. Macfarlane (1834-1926)\
 6. Over de uitnemendheid van het Nieuwe Testament boven het Oude Testament 2 Korinthe 3:3 Ds. D. Macfarlane (1834-1926)
 7. Gods verwijt aan Jeremia om zijn verdriet in moeilijkheden Jeremia 12:5
  Ds. M. Gillies (1886-1945)
 8. Een aanbevolen plicht om milddadig te zijn Prediker 11: 1
  Ds. J. Tallach (1889-1955)
 9. Nabetrachting op het Heilig Avondmaal Psalm 107:1
  Ds. M. MacSween ( 1904-1978)
 10. Jezus wandelt op de zee Matth. 14: 22-36
  Ds. L. Mackenzie (1754-1819)

De bundel sluit af met een indringende meditatie over: Het persoonlijke voordeel voor zendingsijver van de bekende Ds. R.M. McCheyne (1813-1843).

Toen dhr. H. van Vliet in 2007 overleed werden deze door hem vertaalde preken in zijn nalatenschap aangetroffen. De leer van de Free Presbyterian Church in Schotland had de liefde van zijn hart, alsmede de verbreiding van deze waarheid door de Mbuma-zending waarvan hij ruim 23 jaar secretaris mocht zijn.
De titel van deze bundel is van een predikatie over de tekst uit Prediker 11:1 Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Gezien het feit dat deze preken na zoveel jaren uitgegeven kunnen worden, mocht de stille wens wel zijn dat na vele dagen.., Christus als het Brood des Levens en als de persoonlijke Verlosser gekent zou mogen worden. Hiervan wordt in deze preken in rijke mate getuigenis gegeven. Dan zou de nagedachtenis van dit vele vertaalwerk, hoewel dhr. Van Vliet gering over zichzelf dacht, in rijke mate tot eer van Jehova strekken.

Uitgeverij de Ramshoorn, 192 pagina's gebonden. Van 19,95 voor 14,50