Geen producten (0)
 

Ent, ds. H.C. van der - Onbegrijpelijke liefde

€ 6,95
Op voorraad
Omschrijving

Ds. H.C. van der Ent werd geboren in 1918. Hij diende de Christelijke Gereformeerde Kerken van 1952 tot zijn overlijden in 1997. Door Gods genade heeft hij diepe sporen getrokken in de gemeenten die hij mocht dienen en in de harten van ouderen en jongeren die op zijn weg kwamen.
De onbegrijpelijke liefde Gods in Christus was voor hem geen theorie, maar persoonlijk doorleefde werkelijkheid.
De meditaties in dit boek getuigen van ernst en bewogenheid. Het boek bevat tevens een levensschets van ds. Van der Ent. De meditaties en de levensschets vormen een waardevolle herinnering aan een markante en geliefde dominee.

- Woord vooraf
- Uit het leven van ds. H.C. van der Ent
- Predikaties
1) Hulp van Boven - Psalm 121 : 1 en 2
2) De kinderjaren van Jezus - Lukas 2 : 51a
3) De komst van Johannes de Doper voorspeld - Jesaja 40 : 3
4) Een stem uit de hemel - Mattheüs 3 : 17
5) Jezus in Zijn bidvertrek - Lukas 5 : 16
6) De bruiloftskinderen - Markus 2 : 19a
7) Zien door geloven - Johannes 11 : 40
8) Twee wonderen - Exodus 7 : 20b; Johannes 2 : 9b
9) Vaderlijke zorg - Lukas 12 : 27
10) Hij wist het - Mattheüs 16 : 21a
11) Liefde - Mattheüs 26 : 6 - 7
12) Kajafas de hogepriester - Johannes 11 : 49b
13) Grover dan grof - Mattheüs 26 : 74
14) De wil van het volk - Lukas 23 : 25b
15) Het gekroonde Hoofd - Mattheüs 27 : 29a
16) Het ongeloof in de opstanding - 1 Korinthe 15 : 12b
17) Onbegrijpelijke liefde - 1 Johannes 4 : 10
18) De ware kerk - Handelingen 2 : 1b
19) De Heilige Geest en David - Psalm 51 : 13b
20) Vrede - Romeinen 5 : 1
21) Wat is er overgeschoten van de feestdagen? - Handelingen 4 : 12b
22) Het geweten - Hebreeën 9 : 14b
23) Geest en geest - 1 Korinthe 2 : 11
24) Het Woord - 2 Timotheüs 4 : 2a
25) Een opwekking tot een heilige levenswandel - Kolossenzen 2 : 6
26) Verblijdt u - Filippenzen 3 : 1a
27) God in het midden - Psalm 46 : 6a
28) Verzadiging in de morgenstond - Psalm 90 : 14
29) Waar vraagt men naar? - Psalm 105 : 4
30) Gods zegen voor klein en groot - Psalm 115 : 13
31) Een reisverslag aan God - Psalm 119 : 26a
32) Geestelijk wélvaren - Psalm 122 : 6b
33) Druk en verlossing - Psalm 129 : 3 en 4
34) Jakobs God - Psalm 146 : 5a
35) De noodkerk - Exodus 33 : 7a
36) Huiselijk leed - Ruth 1 : 5a
37) Dagwerk - 1 Kronieken 16 : 23b
38) Een bijbels voorbeeld - 1 Samuël 2 : 8a
39) Oren en ogen - Spreuken 20 : 12
40) Een spiegelbeeld - Spreuken 27 : 19
41) Lekkage - Prediker 10 : 18b
42) Wonderlijk - Jesaja 9 : 5b
43) De lammeren - Jesaja 40 : 11b
44) De zogenden - Jesaja 40 : 11c
45) Hoe groot is Uw goedgunstigheid - Jeremia 3 : 14
46) De deugd van Gods trouw - Klaagliederen 3 : 23b
47) Licht in de duisternis - Jesaja 9 : 1
48) De gezegende onder de vrouwen - Lukas 1 : 28b
49) Met z'n vijven onder één dak - Lukas 1 : 56
50) De liefde Gods geopenbaard - 1 Johannes 4 : 9
51) Mag ik u voorstellen! - Lukas 2 : 22b
52) Het vliegende Evangelie - Openbaring 14 : 6 - 7

Uitg. den Hertog, 174 pag. gebonden, in goede staat. Achterkant kaft wel wat krasjes, daarom slechts 6,95 ipv 9,95 elders.