Geen producten (0)
 

Blok, ds. P. - Jona de zoon van Amitthai

€ 19,95
Op voorraad
Omschrijving

Jona werd geroepen om Ninevé het oordeel Gods te gaan verkondigen. Dat is een prediking die niet inspeelt op het natuurlijke gevoel van de mens, maar een ontdekkende en ontledigende prediking die van de mens niets heel laat. Pijnlijk en noodzakelijk, maar ook Goddelijk, omdat de Heere daardoor aan Zijn heilig doel komt. Gods ontdekte volk, door de Heilige Geest onwederstandelijke bearbeid, begeert geen andere prediking; dat wenst eerlijk behandeld te worden, op reis naar de eeuwigheid.

In 17 Bijbellezingen wordt op eenvoudige wijze het boek van de profeet Jona behandeld in schriftuurlijk gefundeerde thema's als: 'Jona's vlucht', 'De storm', 'Jona's prediking', 'De vrucht op Jona's prediking' en 'Gods genadelessen aan een onwetende dienstknecht'.

  1) De profeet Jona - Jona 1 : 1 - 2
  2) Jona's vlucht - Jona 1 : 3 - 4
  3) De storm des HEEREN - Jona 1 : 5 - 6
  4) Een Goddelijk halt - Jona 1 : 7 - 9
  5) Jona de zoon van Amitthai gedagvaard - Jona 1 : 10 - 12
  6) Jona gevonnist - Jona 1 : 13 - 15
  7) Het welbehagen Gods - Jona 1 : 16 - 17
  8) Jona's gebed tot zijn God - Jona 2 : 1 - 3
  9) Jona's getuigenis in de diepte van de zee - Jona 2 : 4 - 6
10) Jona's geloofsgetuigenis - Jona 2 : 7 - 10
11) Gods kind, Gods knecht gebleven - Jona 3 : 1 - 3
12) Jona's prediking te Ninevé - Jona 3 : 4 - 5
13) De vrucht van Jona's prediking - Jona 3 : 6 - 9
14) De openbaring van de God des eeds en des verbonds - Jona 3 : 10
15) Jona de profeet? - Jona 4 : 1 - 3
16) Jona door God onderwezen - Jona 4 : 4 - 8
17) Gods genadelessen aan een onwetende dienstknecht - Jona 4 : 9 - 11

Uitg. Gebr. Koster, 286 pag. in zeer mooie staat! Elders 25-30 euro...