Geen producten (0)
1 2 3 4 5
 

Benschop, Nel - Liedboek Nel Benschop! - NIEUW !!

€ 24,95 € 19,95
Op voorraad
Omschrijving

Liedboek Nel Benschop, Honderdvijftig gedichten van Nel Benschop (1918-2005), in melodiezetting, op muziek gezet door Cees Boede.

Het Nel Benschop Liedboek bestaat uit 150 liederen op tekst van Nel Benschop (16 januari 1918 - 31 januari 2005). Het Liedboek bestaat uit de rubrieken :

 • Schriftliederen
 • Persoonsgebonden liederen
 • Plaatsgebonden liederen
 • Tijdgebonden liederen
 • Kerkelijk jaarliederen, onderverdeeld in
  • Advent
  • Kerst
  • Epifanie
  • Lijdenstijd
  • Pasen
  • Pinksteren
 • Geestelijke liederen, onderverdeeld in :
  • Belijdenis en avondmaal
  • Geloofsliederen
  • Pastorale liederen
  • Natuurliederen
  • Algemene liederen

In de rubriek Schriftliederen :

 • 001 1 Corinthe 13
 • 002 Zelfs dan
 • 003 Hij komt (I t/m IV)
 • 004 En onder de overtreders werd geteld
 • 005 Naar Psalm 23
 • 006 Profetie van Jesaja
 • 007 Naar Psalm 77
 • 008 Opdracht
 • 009 I Zalig zijn de armen van geest
 • 010 II Zalig die treuren
 • 011 III Zalig de zachtmoedigen
 • 012 IV Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid
 • 013 V Zalig de barmhartigen
 • 014 VI Zalig de reinen van hart
 • 015 VII Zalig de vredestichters
 • 016 Opdracht
 • 017 Zendingslied
 • 018 Zij varen op met vleugelen als arenden
 • 019 Er is in de liefde geen vrees
 • 020 De Psalmen

In de rubriek Persoonsgebonden liederen :

 • 021 Eva
 • 022 Zacharias
 • 023 Elisabeth
 • 024 Maria
 • 025 Jozef
 • 026 Jezus
 • 027 Petrus
 • 028 De andere Maria
 • 029 Als Petrus
 • 030 De verloren zoon
 • 031 Maria tot haar ongeboren kind
 • 032 Augustus
 • 033 De vader van de verloren zonen
 • 034 Jezus of Barabbas
 • 035 Zo zag ik Hem
 • 036 Abraham
 • 037 Zo zag ik Hem
 • 038 Elia
 • 039 Petrus
 • 040 Maria Magdalena op de paasmorgen
 • 041 Jozef
 • 042 Maria tot Johannes
 • 043 Zo was je

In de rubriek Plaatsgebonden liederen :

 • 044 Pniël
 • 045 Gethsemané
 • 046 Het is niet ver naar Bethlehem
 • 047 Hetzelfde spoor
 • 048 Via Dolorosa

In de rubriek Tijdgebonden liederen :

 • 049 Elke dag
 • 050 Gebed voor elke dag
 • 051 Avondgebed
 • 052 Avondgebed
 • 053 Nieuwjaarsdank
 • 054 Dagdroom
 • 055 Terugblik - vooruitblik
 • 056 Omzien in verwondering

In de rubriek Kerkelijk jaarliederen :

 • Advent :
  • 057 Adventsboodschap
  • 058 Advent
  • 059 Advent
  • 060 Advent
  • 061 Witte advent
  • 062 Troost van advent
  • 063 Annunciatie
 • Kerst :
  • 064 Kerstsfeer
  • 065 Want een Kind is ons geboren
  • 066 Licht
  • 067 Stille nacht
  • 068 Nog niet
  • 069 Van feest tot feest
  • 070 Kerstlied
  • 071 Kerstwiegeliedje
  • 072 Kerstbespiegeling
 • Epifanie :
  • 073 God met ons
  • 074 Immanuël : God met ons
 • Lijdenstijd :
  • 075 Kruisdragen
  • 076 Goede Vrijdag
  • 077 Ben ik het, Heer ?
  • 078 O Jesu, zie mij aan
  • 079 En hij zeide : "Jezus, gedenk mijner wanneer Gij in Uw Koninkrijk komt"
 • Pasen :
  • 080 Paasmorgen in de hof
  • 081 Gedachten op de paasmorgen
  • 082 Paasmorgen
  • 083 Pasen
  • 084 Pasen
 • Pinksteren :
  • 085 Pinksteren
  • 086 Pinksteren

In de rubriek Geestelijke liederen :

 • Belijdenis en Avondmaal :
  • 087 Belijdenis
  • 088 Belijdenis
  • 089 Avondmaal
  • 090 Terwille van Hem
  • 091 Het brood des levens
 • Geloofsliederen :
  • 092 Gouddraad uit vlas
  • 093 Credo
  • 094 Carpe Diem
  • 095 A Dieu
  • 096 Mijn Heer en mijn God
  • 097 Nader, mijn God bij U
  • 098 Als Gij wilt...
  • 099 Geloof je dat nog ?
  • 100 I Ik geloof in God de Vader...
  • 101 II En in Jezus Christus...
  • 102 III Die ontvangen is...
  • 103 IV Die geleden heeft...
  • 104 V Onder Pontius Pilatus...
  • 105 VI Ten derden dage...
  • 106 VII Opgevaren ten hemel...
  • 107 VIII Zittende ter rechterhand...
  • 108 IX Ik geloof in de Heilige Geest...
  • 109 X Ik geloof een heilige...
  • 110 XI Vergeving der zonden...
  • 111 XII De wederopstanding...
  • 112 Amen
  • 113 De Onnoembare

In de rubriek Pastorale liederen :

 • 114 Gebed om moed
 • 115 Hij geeft de moeden kracht
 • 116 Rust
 • 117 De enige troost
 • 118 Het enige houvast
 • 119 Zie, Ik maak alle dingen nieuw
 • 120 Chanson triste
 • 121 Waarom
 • 122 Niet, dat ik het gegrepen heb
 • 123 Blijdschap
 • 124 Ontmoeting
 • 125 Onze tijd
 • 126 Mijn schuld
 • 127 Zo zijn wij
 • 128 Meer dan een moeder troost...
 • 129 In memoriam voor een vriend
 • 130 Vrees niet
 • 131 Speciaal voor jou
 • 132 Doodgewoon geluk
 • 133 Elegie
 • 134 De Heer is met u
 • 135 De vurige oven
 • 136 Als het donker wordt
 • 137 Mijn genade is u genoeg
 • 138 God riep

In de rubriek Natuurliederen :

 • 139 Luister...
 • 140 Windstilte
 • 141 Vlinders van God
 • 142 Gebed in de lente
 • 143 Wit als sneeuw
 • 144 De vogel van het woord
 • 145 Reis door de woestijn
 • 146 Sneeuw

In de rubriek Algemene liederen :

 • 147 Naar een oud springversje
 • 148 De blinde boer
 • 149 De palmboom
 • 150 Kerkconcert

200 pag. Nieuw!  In Prachtige en handige ringband!  Zie voorbeelden bij de afbeeldingen!