Geen producten (0)
 

Heykoop, Pieter - Voor kerktijd (1)

€ 6,95
Op voorraad
Omschrijving

Pieter Heykoop deel 1 - Pieter speelt niet-ritmische psalmen vanuit de Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag.

1 Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot (Ps. 84 : 1)
2 Laat ons de rustdag wijden (Ps. 92 : 1) 
3 Ik ben verblijd,wanneer men mij godvruchtig opwekt(Ps.122:1) 
4 Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard' (Ps. 56 : 4) 
5 Ik blijf den Heer' verwachten (Ps. 130 : 3)
6 Ja, mijn ziel dorst naar den Heer' (Ps. 42 : 1b en 2)
7 Gelijk het gras is ons kortstondig leven (Ps. 103 : 8)
8 Gedenk,o Heer',hoe zwak ik ben, hoe kort van duur(Ps.89:19) 
9 Gaat niet de mens, als in een beeld, daarheen? (Ps. 39 : 4)  
10 Heer', ai maak mij Uwe wegen (Ps. 25 : 2) 
11 'k Ben, door Uwe wet te schenden, krom van lenden(Ps.38:6) 
12 Des Heeren wet nochtans (Ps. 19 : 4) 
13 Keer eind'lijk, Heer', toch weder (Ps. 6 : 4) 
14 Ik lag gekneld in banden van den dood (Ps. 116 : 2 en 3) 
15 Komt, luistert toe, gij godgezinden (Ps. 66 : 8)
16 'k Roep, Heer' in angst tot U gevloden (Ps. 141 : 1)
17 God is een toevlucht voor de Zijnen (Ps. 46 : 1) 
18 Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft (Ps. 85 : 3)

Zeer mooi!