Geen producten (0)
 

Campen, dr. M. van - Israël, volk, land en staat

€ 18,99
Op voorraad
Omschrijving

(Red. drs. G.C. den Hertog) De werkgroep Theologische Bezinning van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) heeft zich intensief beziggehouden met de vragen die het ontstaan en voortbestaan van de staat Israël stelt aan de christelijke theologie. Als uitgangspunt van bezinning diende het geruchtmakende geschrift ‘Israël, volk, land en staat’ dat in 1970 door de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk als kanselreiking werd uitgegeven en dat naast bijval ook veel kritiek heeft opgeleverd. De bundel die nu verschijnt onder dezelfde titel biedt allereerst een overzicht van de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van die handreiking.
Vervolgens wordt ingezoomd op de bijbelstheologische fundering van de visie die daarin is neergelegd; afzonderlijke aandacht is er voor het geschiedenisconcept, dat met name het
gedachtegoed van dr. H. Berkhof ademt. Ook wordt het traject in kaart gebracht dat op de verschijning van de handreiking volgde, en ten slotte gaat de studie in op de ethische implicaties van de stichting van de staat. De bundel sluit af met een eigen positiebepaling van het Centrum voor Israëlstudies.

247 pag. pb. Nieuw!