Geen producten (0)
Geen producten (0)

Hasselman, Kees - Passie en Pasen

€ 11,95
Op voorraad
Omschrijving

De suite voor Passie & Pasen is ontstaan ter voorbereiding op een concert met orgel en panfluit. Vanwege het  gemis aan verassende nieuwe muziek voor de Paastijd ben ik zelf aan de slag gegaan en is een Paas Triptique  ontstaan: lijden, sterven en opstanding. Omdat ik tevens een losse compositie had over "Daar juicht een toon"  hebben we besloten om deze ook in deze bundel uit te geven. Hierdoor ontstond een IV-delige bundel en  hebben we de titel veranderd in "Suite Passie en Pasen".

1. Lijden: Wat vorm betreft heb ik een knipoog gemaakt naar Bachs(?) "Erbarm Dich". De cantus firmus is een  combinatie tussen twee melodieën: Psalm 22:1 "Mijn God, Mijn God waarom verlaat Gij Mij" en "'t Was  middernacht en in den hof". Deze melodieën moeten met zachte solo-stemmen gespeeld worden met uiteraard  ook een zachte begeleiding (grondstemmen) in de linker hand.

Il. Sterven: Een lied bewerking over "Aan het kruis genageld" voor zowel orgel in combinatie met panfluit of  orgel-solo. Evenals in het eerste deel dient de cantus firmus met een zachte uitkomende stem, bijvoorbeeld  hobo 8', gespeeld te worden.

Il1.Opstanding: Het laatste deel uit deze Suite begint met een stevige pedaal-solo in 16" noten, en een  melodieus thema lijkend op ons "Wilhelmus" en flarden van het lied "Christus is opgestaan", dat met veel spirit  gespeeld moet worden. De "triolen-overgang" die hierop volgt dient heel helder en doorzichtig gespeeld te  worden, bijvoorbeeld met holpijp 8' en woudfluit 2' van het rugwerk. Na deze overgang komt nog een keer  majestueus het lied "Christus is opgestaan". De "triolen-overgang" wordt een paar keer herhaald, afgewisseld  door het lied "Heerlijk is zijn Naam" voor de combinatie orgel + panfluit of orgel-solo.

Ingeval van orgel-solo kan er als uitkomende stem gekozen worden voor bijvoorbeeld een Cornet of Sesquialter.  IV. Fuga-Fanfare: Deze Suite wordt afgesloten met een grootse Fuga-Fanfare over "Daar juicht een toon, daar  klinkt een stem". Het fuga-thema bestaat uit springende noten waardoor het een fanfare-achtige vorm krijgt.

Uitg. Cantique, 19 pag. Nieuw!