Geen producten (0)
 

CNT set BLAUW brieven Paulus (9 delen)

€ 295,00 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Dit pakket bevat:
 
* Romeinen (Bruggen) ISBN 9789043511810
* Galaten (Bruggen) ISBN 9789043508049*
* 1 Korintiërs (Anderson) ISBN 9789043514873
* 2 Korintiërs (Spanje) ISBN 9789043515597
* Efeziërs (Floor) ISBN 9789024262441
* Filippenzen (Floor) ISBN 9789024262182
* Kolossenzen/Filemon (Eck) ISBN 9789043513845
* Tessalonicenzen (Houwelingen) ISBN 9789043505161
* Timoteüs/Titus (Houwelingen) ISBN 9789043516792

Tevens bij ons  verkrijgbaar:
- CNT pakket geel - € 139, 60 zie HIER
- CNT pakket rood - € 159,50  Zie HIER
- CNT pakket groen - € 249,50 € 199,00. Zie HIER

De reeks Commentaar op het Nieuwe Testament is geschreven niet alleen voor theologen en predikanten. Het niveau is juist zó gekozen, dat ook niet-theologen en belangstellende gemeenteleden met de tekst uit de voeten kunnen. De serie combineert een wetenschappelijke benadering met een vloeiende stijl en juist dat maakt de tekst zo toegankelijk. Bij de totstandkoming van de verschillende delen stond de auteurs voor ogen om een geïntegreerde tekstuitleg van de diverse geschriften te maken binnen het geheel van de openbaring, gerelateerd aan de geschiedenis van de uitleg van deze documenten. Daarom is ervoor gekozen om naast commentaardelen ook themadelen te maken, waarin de historische context wordt beschreven (Jezus, Paulus, Apostelen). Er is grote aandacht voor de leesbaarheid van de commentaardelen en de onderlinge integratie tot één serie. Bij herziene uitgave wordt in eerder verschenen delen zo nodig alsnog de NBV (2004) verwerkt. Algemeen redacteur is prof.dr. Jakob van Bruggen.

Nieuw!  OP=OP!