Geen producten (0)
 

Kunz, A.J. - Als een prachtig boek (Ned. Geloofsblijdenis)

€ 34,90
Op voorraad
Omschrijving

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 2 in de context van de vroegreformatorische theologie
Is er in NGB artikel 2 sprake van twee bronnen van godskennis? Volgens Karl Barth is dit inderdaad het geval. Hij heeft de confessie op dit punt scherp gekritiseerd. De twee boeken in artikel 2 (het Boek der Natuur en de Bijbel) leiden volgens hem tot een dubbele boekhouding: naast de Bijbel is er nog een andere bron waaruit mensen godskennis kunnen verkrijgen, namelijk de natuur. Barth houdt de NGB ervoor medeverantwoordelijk dat het virus van de natuurlijke theologie in de kerk van de Reformatie weer is binnengeslopen.
Om artikel 2 tegenover Barths kritiek te redden, is in de postbarthiaanse receptiegeschiedenis veelal gekozen voor een uitleg waarbij de tekst van achter naar voren wordt gelezen: wie God via de Bijbel heeft leren kennen, kan Hem vervolgens, met behulp van de bril van de Bijbel, ook terugvinden in de geschapen werkelijkheid.
Wat bedoelde Guy de Brès echter zelf, toen hij artikel 2 opschreef? In een poging om zijn intenties te achterhalen, wordt de tekst in de context van de vroegreformatorische theologie geplaatst. Allereerst wordt artikel 2 vergeleken met wat De Brès in zijn Le Baston de la foy chrestienne over godskennis zegt.
Daarna wordt de tekst in het kader van de vroege gereformeerde confessies geplaatst en wordt ze vergeleken met de opvattingen van Melanchthon, Bullinger, Bucer en Calvijn over de manier waarop mensen godskennis verkrijgen.
Het historische onderzoek leidt tot een nieuw en grondig gedocumenteerd voorstel voor een auteursintentionele uitleg van artikel 2. In het laatste deel van deze studie komt de vraag aan de orde wat de actuele betekenis van deze confessionele tekst is voor de hedendaagse geloofsverwoording ten aanzien van onze kennis van God.

Uitg. Boekencentrum Academic, 406 pag. pb. Nieuw!