Geen producten (0)
 

Ruitenburg, ds. P. van - Bijna bekeerd

€ 14,90
Op voorraad
Specificaties
Productcode 7933
EAN code 9789033126116
Omschrijving

Veel mensen zitten vast. Vast in hun denken, vast met betrekking tot het geloof. Ze zijn serieus bezig, lezen de Bijbel en gaan trouw naar de kerk, maar er gebeurt niets, al jaren niet. Soms gevoelig, soms onverschillig, dan een lach en dan een traan – om moedeloos van te worden, op dood spoor. Hartelijk meelevende en ernstige kerkmensen, maar onbekeerd en zonder het waar zaligmakende geloof. Bijna bekeerd, maar toch ook helemaal niet. En dat beseffen zij heel goed.
In dit boekje gaat ds. Van Ruitenburg in op de vraag waar dit hinken op twee gedachten vandaan komt. Is er raad voor deze mensen? Natuurlijk willen ze zich niet bedriegen, maar misschien bedriegen ze zich op een andere manier? Heel persoonlijke zaken, waarbij mensenhulp tekortschiet. Alleen de Heere kan harten overbuigen en bekeren.

Ds. van Ruitenburg: 'Het begon met een gesprek in Nederland. Een goede kennis van me klaagde zijn nood. Hij wist dat hij tot bekering geroepen werd, maar kón zich niet bekeren. Al jaren worstelde hij hiermee en het werd steeds onmogelijker. Soms had hij hoop, maar meestal niet. Hij was teleurgesteld in zichzelf en verdrietig. Moest hij zonder God verder?

In het vliegtuig terug naar Canada begon ik te schrijven over mensen die vlak voor de poort staan, maar nog niet door de poort zijn gegaan. Over mensen die (zoals de Heere Jezus zei) dicht bij het Koninkrijk Gods zijn, maar toch nog voor de poort. De Christenreis van Bunyan kwam me voor de geest. Veel zondaren werden vlak voor de poort doodgeschoten, schreef hij. Ik voelde me gedrongen over dit onderwerp te preken en te schrijven. Ik heb er verschillende preken over gehouden en tegelijk werd het boekje geboren met de titel
Bijna bekeerd. De kaft toont een wanhopig naar de hemel uitgestrekte hand. De ondertitel duidt aan dat het gaat over hen die vlak voor de poort staan.

Uiteraard besef ik dat ik niemand door de poort kan duwen. Alleen Gods Geest kan het geloof in de Heere Jezus werken. Maar ik hoop dat ik in dit boekje het Woord heb laten spreken, en dat obstakels aan de kant geschoven mogen worden. Hoewel alles ons veroordeelt, mogen zondaren tot Christus vluchten. Niemand hoeft zich eerst geschikt te maken. Tegelijk is waar dat niemand ooit tot de Zaligmaker vlucht als het niet eerst nood wordt. Het lijkt elkaar tegen te spreken. Een van de dingen die me telkens opvalt, is dat we gauw een slachtofferrol spelen, medelijden met onszelf hebben en klagen dat er maar niets gebeurt. Alsof wij wel tot God willen vluchten, maar de Heere de deur dicht houdt. Wat een verkeerde voorstelling van zaken! De deur gaat pas dicht bij de dood of bij de wederkomst. Dan komen zelfs de dwaze maagden voor een gesloten poort. Maar nu staat Gods genadedeur nog wijdopen. Hoe kom je echter door die deur?

Door de deur komen is: geloven in de Heere Jezus Christus. Wie voor de deur blijft dralen, komt niet verder dan Orpa. Dat was een lieve en zachte vrouw met indrukken van God in haar hart. Maar toen het eropaan kwam, koos ze voor Moab. Zo moet het dus niet.
Maar hoe stapt iemand door die deur? Is het het beste om maar af te wachten tot een hand ons naar binnen trekt? Dat klinkt ook niet bijbels. We bidden om het geloof, we vragen om bekering, maar de Heere bemoedigt in Zijn Woord om te komen. Denk aan Jesaja 55:1. In één vers staat drie keer: Komt.

O alle gij dorstigen, KOMT tot de wateren,
en gij, die geen geld hebt, KOMT, koopt en eet,
ja, KOMT, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.


Dat komen is het komen des geloofs. Daar gaat het in het boekje Bijna bekeerd over. Ik probeer misverstanden uit de weg te nemen, meer kan ik niet. Denken we dat we eerst persoonlijke toestemming moeten krijgen? Denken we dat geloven moeilijk is? Bang om jezelf te bedriegen misschien? Ik zou het vreselijk vinden als lezers door mijn boodschap bedrogen zouden worden, maar het is ook erg als zondaren voor de poort blijven staan en zo sterven. Vraag om bewaard te worden voor ongeloof en schijngeloof!

De titel is geworden Bijna bekeerd, maar we hebben ook gedacht aan Bekeer mij, of Bekeert u.
Kom! zou een goede titel geweest zijn, maar is wat eenzijdig. Afijn, titels zijn nooit volmaakt.

Gods zegen bij het lezen.

Ds. P. van Ruitenburg
      

93 pag. gebonden. Nieuw!