Geen producten (0)
 

Hartingsveldt-Moree - Brieven voor jou - deel 8

€ 14,90
Op voorraad
Omschrijving

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte.

Deel 8 gaat over de brief aan de Hebreeën. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. De brief aan de Hebreeën geeft net als de andere brieven van het Nieuwe Testament veel onderwijs voor het persoonlijke leven.

Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.

Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen!

In de serie Brieven voor jou verschenen:

1. Inleiding en Romeinen
2. 1 Korinthe
3. 2 Korinthe
4. Galaten en Éfeze
5. Filippenzen en Kolossenzen
6. 1 en 2 Thessalonicenzen en Filémon
7. Timótheüs en Titus
8. Hebreeën
 
Klik HIERvoor een deel van hoofdstuk 1
 

Uitg. de Banier, Nieuw en laatste exemplaar uit onze winkel!