Geen producten (0)
 

Mallan, ds. F. - De lijdende Borg

€ 15,95
Op voorraad
Omschrijving
De liefde Gods openbaart zich in het lijden en sterven van die gezegende Borg. Hoe dierbaar wordt die Persoon in Zijn gezegende borgtocht. Als men Hem zal mogen aanschouwen in de hof van Gethsémané, voor het kerkelijk- en wereldlijk gericht, ja aan het kruis op Golgotha. Dat Hij Zich heeft willen overgeven tot in de dood, voor goddelozen, voor vijanden, voor vloek- en doemwaardige zondaren, die God naar troon en kroon hebben gestaan. Wie kan dat begrijpen? Het is niet te begrijpen. Het is alleen maar te bewonderen.
 
In deze preken van ds. F. Mallan horen we geen halve waarheid. Dood en leven, vloek en zegen worden hierin de hoorders op ernstige wijze voorgesteld.
 
  1. Jezus' gevangenneming in de hof van Gethsémané - Lijdenspredikatie n.a.v. Johannes 18 : 4 - 9
  2. Christus' gewilligheid in het drinken van de beker des lijdens - Lijdenspredikatie nav Johannes 18 : 11
  3. De verloochening van Christus door Petrus - Lijdenspredikatie n.a.v. Mattheus 26 : 74 - 75
  4. Jezus' voorbede aan het kruis - Lijdenspredikatie n.a.v. Lukas 23 : 34a
  5. Jezus' dorst aan het kruis - Lijdenspredikatie n.a.v. Johannes 19 : 28
  6. De Openbaring des Heeren aan Zijn discipelen - Paaspredikatie n.a.v. Markus 16 : 14
  7. De afscheidsrede des Heeren, gericht tot Zijn discipelen - Paaspredikatie n.a.v. Mattheus 28 : 16 - 20
  8. Het pad des levens - Predikatie voor na Pasen n.a.v. Psalm 16 : 10 - 11
 
Uitg. Sola Gratis, 176 pag. gebonden, Nieuw en laatste exemplaar uit onze winkel