Geen producten (0)
 

Gabrio - de martelaar van Oostende

€ 2,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Waarde lezer, als u enige eeuwen vroeger had geleefd en u dan in de late avond van de 25ste september 1563 te Ostende had bevonden, dan zou u zeker een vreesachtige menigte hebben opgemerkt, die zich met haastige tred door de donkere straten spoedde. Nu en dan bleven enigen onbewegelijk tegen de huizen staan, als vreesden zij door iemand herkend te worden. Waarlijk, zij hadden ook wel reden om zo voorzichtig hun weg te vervolgen; want zij waren 'ketters', en dus geen ogenblik zeker tegen de onverhoedse aanvallen van de handlangers van de Landvoogdes Margaretha of van aartsbisschop Granvelle. Zij leefden in een tijd dat alleen al een enkele verdenking, van Rome en de Paus verlaten te hebben, voldoende was om iemand op de brandstapel of aan de galg te doen sterven. En was het voor allen die de vrije leer (ook wel genoemd de 'Hervorming') waren toegedaan, raadzaam op hun hoede te zijn, voor hèn was het dubbel noodzakelijk. Zij waren op weg naar een verboden preek, een preek van de Hervormden, en zij konden dus verzekerd zijn, dat de Inquisitie voor hen in het bijzonder waakzaam was. Maar al was hun dit niet onbekend, en al waren ze ervan overtuigd dat elke ontdekking hen - na hevige folteringen - het leven zou kosten, toch konden zij niet nalaten, God op zulk een wijze te dienen, als Zijn Woord hen voorschreef. Zij hadden door 's Heeren goedheid hun vorige dwaling leren inzien en grepen thans elke gelegenheid aan om zich aan het heerlijke Evangelie te verkwikken. Doch dit geschiedde niet in behoorlijk ingerichte kerken, ook niet - zoals later - in het vrije veld, 0, neen! Luister slechts.... (eerste fragment uit dit mooie boekje)

18 pag.gen.Nieuw!