Geen producten (0)
 

Geluk, dr. C.G. - Helen door te delen

€ 7,95
Op voorraad
Omschrijving

In onze verkilde en individualistische maatschappij is er met name bij mensen die beschadigingen hebben opgelopen of in hun leven veel liefde tekort gekomen zijn dringend behoefte aan plaatsen waar warmte en geborgenheid te vinden is. In dit boek gaan de auteurs in op de betekenis die de christelijke gemeente in dit verband kan hebben. Vanuit hun visie op de gemeente als lichaam van Christus waaraan gaven geschonken zijn, voeren zij er een pleidooi voor om concreet oog te hebben voor hen die psychisch verkeren en die een luisterend oor en een arm om de schouder nodig hebben. Dit ter aanvulling op of - in bepaalde gevallen - ter vervanging van de professionele hulpverlening.

Om gemeenteleden die hierin een taak hebben of zich hierop voorbereiden toe te rusten, schreven de auteurs een helder en toegankelijk boek over problemen op het terrein van de psyche van de mens en hoe hier vanuit het pastoraat het beste mee omgegaan kan worden. Gezien het specifieke karakter van de problematiek die hierbij aan de orde is, spreken zij over
psycho-pastorale hulpverlening. In dit boek geven de auteurs een aanzet tot deze hulpverlening. Zij kiezen voor een benadering uit twee invalshoeken die van de pastor en die van de psychiater. Vanwege het praktische karakter van wat geboden wordt, kunnen ook predikanten, voorgangers, ouderlingen, pastoraal werkers en geïnteresseerde leken er hun winst mee doen.

Uitg,. Boekencentrum,. 230 pag. pb. In supermooie staat!