Geen producten (0)
 

In het spoor van de liefde - Japanse ontmoetingen 1600

€ 6,90
Op voorraad
Omschrijving

Onder leiding van Jacques Mahu en Simon de Cordes verlieten op 27 juni 1598 vijf schepen de haven van Rotterdam om koers te zetten naar Oost-Indië. De namen van de schepen, ‘Hoop’, ‘Liefde’, ‘Blijde Boodschap’, ‘Trouw’ en ‘Geloof ’ zouden de indruk kunnen wekken, dat het hier een godsdienstige missie betrof. Mis. De aanvankelijke koers die de schepen kozen wees in de richting van een handelsreis rond Kaap de Goede Hoop. Alweer mis. Het doel van de reis werd pas onderweg aan de niets vermoedende bemanning medegedeeld. Voor kapitein Sebald de Weert van het ‘Geloof ’ was het bericht aanleiding om onmiddellijk de steven te keren en elders zijn heil te zoeken. Het konvooi moest niet Kaap de Goede Hoop ronden, maar kreeg opdracht via Straat Magelhaen te varen en na een intensieve strooptocht langs de Spaanse handelsnederzettingen aan de kust van Zuid-Amerika de Molukken aan te doen. Sebald de Weert had verstandig gekozen. Geen van de vier resterende schepen zou ooit in Rotterdam terugkeren....

De ‘Blijde Boodschap’ en de ‘Trouw’ vielen in handen van de Spaanse en Portugese vijand. De ‘Hoop’ verdween in de golven. De ‘Liefde’ zette koers naar Japan en voer twee jaar na het vertrek uit Rotterdam, met een sterk uitge-dunde bemanning van 25 koppen, Beppoe-baai binnen. Op de lading - wollen stoff en en wapens, maar ook gekleurd glas, spiegels, brillen en kindertrompetjes - werd onmiddellijk beslag gelegd. Het lot van de bemanning werd in handen van de Japanse opperbevelhebber shogun Ieyasu gelegd.....

‘In het spoor van de Liefde, Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600’. De culturele relaties die ontstonden tussen Nederland en Japan in het spoor van de handelsbetrekkingen vormen dit boek. Vanuit economische, sociale en cultuurhistorische invalshoeken wordt het verhaal verteld van de zich verdiepende interesse die Japanners en Nederlanders voor elkaars cultuur ontwikkelden. Zo intensief als de handelscontacten met Japan in onze eeuw zijn, zo klein waren ze in de zeventiende eeuw...

205 pag. in zeer mooie staat!