Geen producten (0)
-23%
Schenk, M.G. e.a. - Geuzenliedboek 1940-1945 Geuzen2 Geuzen1
1 2 3
 

Schenk, M.G. e.a. - Geuzenliedboek 1940-1945

€ 12,95 € 9,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Deze jubileu/lluitgave van het Geuzenliedboek 1940-1945 is een fotografische reproduktie van de tekst zoals ze in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verselieen - een bundeling van de 'vervolgen' op het Geuzenliedboek van 1581. Uit de inleiding op het tweede vervolg citeren wij: '111 den beçinne was het zingende verzet hopeloos en wild, gelijk alles wat tnett deed. Men had het gevoel dat men met allervaren schutterij vocht tegen de ervaren Gestapo.

Wat gisterelI in het geheil/l besprokeu was, wist /IIorgen heel 's-Cravenhage en Amsterdam. Dat begin is betaald, niet bloed en tranen. Nadien herift men geleerd het op de ware wijze te doen. Onder den neus van den adelaar is het eerste deel van het 'Nieuw Geuzenliedboek' verschenen. We weten wat het beteekende als men er achter kwam: voor de meesten de kogel. Er is weinig sprake van haat in deze nieuwe Geuzenliederen. Hier slaan menschen van wie men vroeger nooit iets hoorde, de groote toon aan, hier klinkt plotseling de stem van een tot nu toe klein dichter, een machtig geluid; hier vindt een volk zijn stem. Laat het nu en dan onbeholpen zijn, het is wat er in OIIS omgaat. Deze verborgen vrijheid van pers geift den burger moed. Men kan de schrijvers en venters vall deze liederen de dood aandoen, maar Nederland zal een staat blijven, al was het alleen omdat die vrije vogels erin zongelI en deden weten waar de grenzen lagen.

Velgeet hen niet, die u dit reeds thans onder bedreigillg en gevaar uit een vrijen keel hebben gezongen, omdat hun land hen zoo tie] was. Velen hebben reeds niet hun leven betaald, velen zullen er nog voor betalen: gij leest een boek waar bloed aan hangt, een boek vol gelocif.  Vergeet het niet! (lente 1944)'.

Buijten en Schipperhein, 270 pag. pb. In zeer mooie staat!   Zie voorbeelden bij de afbeeldingen!