Geen producten (0)
 

Stretton, Hesba - Kapitein Bakewell en zijn kinderen

€ 3,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Reeds op jeugdige leeftijd had Kapitein Bakewell Engeland verlaten en zich gevestigd op een landhoeve aan de oevers van het meer Huron, waar hij met vrouw en kinderen in rust woonde.

Boeken bezaten ze niet veel en ze hadden bovendien ook weinig tijd om te lezen, behalve een grote Bijbel, die, zolang ze zich konden herinneren, hen altijd veel vreugde en vermaak had gegeven. Die Bijbel had iets bijzonders: lfl. een groot gedeelte ervan bestond uit platen, waarop engelen voorkwa-men. Samen spraken ze daar vaak over; daarom noemden ze het boek "het engelen boek". En als ze zondags vanwege ruw weer niet naar de kerk konden dan zaten ze met moeder bij de gezellige haard, terwijl moeder hen vertelde over de gebeurtenissen uit de Bijbel, waarbij engelen betrokken waren. Ook hing er boven de schoorsteen een fraai schilderij, dat door oom Ludlow van Cloverley was gemaakt: het was een groep engelenkopjes, zo zacht en onschuldig, dat Annie er een hele poos naar kon staren, totdat haar ogen begonnen te schemeren.

Mevrouw Bakewell dacht soms wel eens, dat het gelaat van haar kind de zuivere glans van deze engelen had overgenomen en menigmaal, als de kinderen al naar bed waren, dacht ze erover met hoeveel eenvoud en onschuld Annie kon praten over de hemel als haar tehuis. De hemel, die ze liever en dierbaarder achtte dan haar vaderlijk erf en de engelen, die ze beschouwde als haar gezellen. Dan werd moeder wel eens met zorg vervuld, dat God haar lieveling vroeg tot Zich in de hemel zou willen nemen en dit offer van haar zou eisen.

Maar Gods gedachten zijn niet de onze, want in plaats van dát was het Zijn wil, dat moeder zelf in de rust zou ingaan en haar kinderen zou achterlaten in de wijde en woelige wereld. Een kortstondige ziekte maakte een eind aan haar leven. Voordat ze zich geheel aan de Heere had overgegeven en gelovig zeggen kon: "Uw wil geschiede gelijk in de hemel, zo ook op aarde!" had zij nog een zware strijd te strijden, maar toen die strijd ten einde was, kwam ze tot rust en smaakte een ongekende vrede, die alle verstand te boven ging. Terwijl ze haar kinderen opdroeg aan de liefderijke en tedere zorg van haar hemelse Vader ontsliep ze in de armen van haar man, die nog juist op tijd overgekomen was.

Een mooi boek  van de bekende schrijfster Hesba Stretton die ook eerder 'Jessica's eerste gebed' en 'Jessica's moeder' schreef.

Uitgeverij de Vuurtoren Urk, 135 pagina's gebonden. In mooie staat!