Geen producten (0)
 

Pollok, Robert - Het vervolgde gezin

€ 3,50 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Ds. James Bruce, het hoofd van dat gezin, wiens leven wij in het kort zullen verhalen, was de jongste zoon van een zeer achtenswaardige man in het hoger gelegen gedeelte van het graafschap Lanarkshire. Reeds in zijn jongensjaren gaf hij blijken van voortreffelijke gaven en liefde voor godzaligheid, zodat zijn vader zich gedrongen voelde hem voor predikant te laten studeren. Te zijner tijd vertrok James naar Glasgow en daar legde hij zich met onverdroten ijver toe op zijn studie en dat met een goede uitslag. Gedurig las hij in het Nieuwe Testament, en de geschiedenis van het leven, lijden en sterven van onze Zaligmaker maakte grote indruk op hem. Hij onderwierp zich aan de wil van God en in heilige eenvoud wijdde hij zich aan de godsdienstplichten. Hij verwierf een uitgebreide kennis en was bovendien een goed kenner van het menselijk hart. Hij mocht van de Heere een roeping tot het ambt ontvangen en werd daarna ook door de Heere naar het dorpje S.. gezonden.

Op de kansel was ds. Bruce waarlijk de boodschapper Gods. Hij kende de waardigheid van zijn ambt en de ontzagwekkende verantwoordelijkheid ervan. Zonder aanzien des persoons en met ernst maak te hij de gewichtige geboden bekend, die zijn Meester hem toevertrouwd had en benadrukte de praktijk ervan. Hij schoot niet tekort in het zijn gemeente voorstellen van de verschrikkingen van Gods toorn, maar hij weidde ook uit over de eeuwige liefde Gods, geopenbaard in het verlossings-plan.

Ds. Bruce besteedde veel van zijn tijd aan bezoeken van huis tot huis. Hij troostte de gebrokenen van hart, goot balsem van hemelse troost in de verwonde ziel en van zijn klein traktement deelde hij mee aan de armen. Ook ging hij het huis niet voorbij, waarin een goddeloze man op het sterfbed lag. Hij sprak hem aan, vermaande hem en bad, opdat hij zijn ziel van de dood mocht redden. Hij preekte geen nederigheid, terwijl hij zelf in hoogmoed wandelde; hij prees geen reinheid des harten aan, terwijl hij zich zelf overgaf aan zinnelijke genoegens. 0 neen, hij voedde zijn gemeente en hij nam hen voor zich in door zijn voortdurende waakzaamheid voor hun welzijn. Hij genoot de grootste huiselijke vrede. Mevr. Bruces verstandig beleid bewaarde hem voor alle zorgen wat huishoudelijke zaken betrof.

Uitgave MBuma Stichting, 93 pagina's gebonden. In zeer mooie staat!