Geen producten (0)
 

Schouten van der Velden, A. - Een mislukte overval

€ 2,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Dit verhaal voert ons terug naar de donkere en woelige dagen net voor de Middeleeuwen. Onrust, roverij en plundering was de orde van de dag. De graven, hertogen en zelfs de bisschoppen lagen door onderlinge twisten regelmatig met elkaar overhoop. Gewoonlijk werden deze twisten op het slagveld beslecht. De hertogen van Gelre spanden wel de kroon: zij zijn de geschiedenis dan ook ingegaan als wel bijzonder oorlogszuchtig.
Het zijn de Geldersen die in dit boek naar voren komen. Op zekere dag laat hun vloot het anker vallen voor de rede van Urk. Meteen ontstaat er grote beroering op het eiland. De gemoederen komen wel enigszins tot rust, wanneer blijkt dat niet Urk, maar Enkhuizen het doel is van de schepen. Hun plan is Enkhuizen aan te vallen.
Wanneer dit bekend wordt, krijgen vier Urker jongens echter de schrik van hun leven. Zij hebben n.l. verkering in Enkhuizen. Hun besluit is gauw genomen: zij zullen de schout van Enkhuizen waarschuwen. Het is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. De Geldersen hebben bevolen dat niemand het eiland mag verlaten. De jongens laten zich echter niet afschrikken. Na kort beraad met enkele andere eilandbewoners wagen zij het en steken met een roeiboot af.
Het lukt hen ongemerkt weg te komen. Uren later komen zij in Enkhuizen aan. Wanneer zij hun wedervaren hebben verteld wordt in allerijl de stad in paraatheid gebracht. Het doel is bereikt. De Geldersen komen... maar Enkhuizen is bereid hen te ontvangen.
Een boek om in één adem uit te lezen.
Dit verhaal is, wat de historische feiten betreft, gebaseerd op een zestal afleveringen in de "Urker Krant" uit 1924. Deze verschenen van de hand van Ide K. Koffeman, de vader van de bekende dorpsdichters Mariap van Urk. Naar aanleiding hiervan is dit boek samengesteld. Opdat wij niet zouden vergeten de grote daden onzer voorvaderen.

Uitg. Vuurtoren Urk, 80 pag.  gebonden. In zeer mooie staat!