Geen producten (0)

Calvijn, Johannes - Institutie van Calvijn in 3 delen!

€ 29,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Institutie of onderwijzing in de Christelijke Godsdienst, 3 delen. Compleet in 3 delen. Allen in zeer mooie staat. Nieuwprijs is 159,50. 2ehands in de vertaling van dr. A. Sizoo is deze bij ons slechts 29,90

Calvijn is de auteur van ee11n h1ele bibliotheek. Wie zich eigen wil maken wat Calvijn in een kwarteeuw geschreven heeft, moet daarvoor ongeveer een heel mensenleven uittrekken. Toch blijft Calvijn de man van één boek: de Institutie. Niet alleen omdat de Institutie zijn bekendste geschrift is geworden, maar vooral omdat we de volledige Calvijn in dit ene boek leren kennen. Wat Calvijn schreef en wie hij was, kunnen we uit de Institutie afleiden.

Ontstaan
De Institutie is ontstaan in een roerige tijd. De nieuwe ideeën van Luther en de principes van de Hervorming vonden in Frankrijk steeds meer ingang. Ook de jonge Calvijn werd voor deze ideeën ingewonnen en kwam tot een breuk met het Rooms-Katholicisme. In korte tijd maakte hij zich de theologische literatuur eigen.
Frans I, de toenmalige koning van Frankrijk, keerde zich om politieke en persoonlijke redenen tegen de nieuwe leer van de evangelischen. Toen er in de jaren dertig van de zestiende eeuw vervolgingen losbraken, zag Calvijn zich gedwongen om te vluchten. In deze tijd legde hij de grondslag voor zijn bekendste boek, de Institutie of onderwijzing in de christelijke religie. In 1536 verscheen de eerste editie in Bazel.
In de Opdracht aan koning Frans I, voorafgaand aan deze editie, probeerde hij diens ogen te openen voor de leugens die over de reformatorisch gezinden werden verteld en hem te overtuigen van de waarheid van het evangelie zoals die door de reformatie werd opgevat.

Doel van de Institutie
Calvijns bedoeling met de Institutie was om de lezer op te wekken tot vroomheid en de weg te wijzen naar de Schrift. Gods Woord is volmaakt en daar hebben wij niets aan toe te voegen. Maar de Schrift behoeft wel toelichting voor degenen die weinig geoefend zijn. Iemand die meer geestelijk inzicht heeft ontvangen, heeft tot taak anderen bij de hand te nemen en te wijzen op de hoofdzaken van het christelijk geloof.
De inzet van Calvijn is pastoraal. Voor hem valt het accent op de leer van het heil. De Institutie is niet bedoeld tot bevrediging van intellectuele genoegens, maar ter versterking van de vroomheid, een hulpmiddel om daarin te groeien. Met dit doel voor ogen stelde Calvijn zijn Institutie samen.
Deze doelstelling maakt de Institutie tijdloos: zij is voor de moderne lezer net zo belangrijk als voor de zestiende-eeuwer. Het boek heeft duizenden niet slechts inzicht gegeven in de leer, het heeft hen ook geholpen om goede discipelen van de Schrift te zijn.
 

Complete Institutie in goede staat. Zoals op 1e foto