Geen producten (0)
1 2
 

Uitgebreide uitleg bij de BMU

€ 0,00 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Leverbaar!  Bestel nu de Uitlegbijbel van de Statenvertaling van uitgeverij de Banier. In het hoofdmenu op de site onder 'Uitlegbijbel Statenvertaling' kunt u kiezen uit 11 verschillende varianten; de prijzen zijn ook bekend. U vindt hieronder informatieve en ook nadere informatie. uw bestelling zien wij met interesse tegemoet.

De verzendkosten zijn slechts 1,95.

De opbrengst is 100% voor HET goede doel! Zie ook op de site "over ons"    Leverbaar vanaf 30 mei 2015

---------------

In de uitlegbijbel worden „oudere woorden of moeilijke begrippen” in de kantlijn toegelicht. De stuurgroep die bij de uitgave betrokken is, bestaat uit vertegenwoordigers van de uitgeverij, de hervormde ds. J. Belder, de christelijke gereformeerde ds. A. A. Egas, de hersteld hervormde ds. J. Joppe, ds. B. Labee (Gereformeerde Gemeenten), ds. J. A. Weststrate (Gereformeerde Gemeenten in Nederland), en neerlandicus drs. P. A. Zevenbergen (Oud Gereformeerde Gemeenten). Als adviseurs treden op prof. dr. A. Baars, ds. J. J. van Eckeveld en dr. W. van Vlastuin.

----------------

Een Bijbel in de Statenvertaling met daarbij uitleg „gericht op het hart”, dat is wat een stuurgroep met daarin predikanten uit zes kerkverbanden voor ogen heeft.

Over een half jaar (DV Voorjaar 2015) zal de Bijbeluitgave van De Banier op de markt komen. „Een
Bijbel voor jongeren, maar ook voor gezinnen en voor ouderen die moeite hebben om de tekst van de Statenvertaling te begrijpen”, legde de woordvoerder van de stuurgroep, ds. J. Joppe uit Woudenberg, vanmorgen desgevraagd uit. „Het wordt geen studiebijbel, maar een uitlegbijbel, gericht op het hart.”

Hoe is de verhouding Bijbeltekst-uitlegtekst in deze uitgave?

„Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk wordt de helft Bijbeltekst en de andere helft bestaat uit uitleg en achtergrondinformatie. De Bijbeltekst staat centraal, de uitleg komt ernaast of eronder. Deze uitleg bestaat uit fragmenten uit de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, maar ook uit delen van de formulieren voor doop, huwelijk en avondmaal. Verder bekijken we de mogelijkheid om de psalmberijming van 1773 met verklaring van moeilijke woorden op te nemen.”

Maakt u vooral gebruik van de kanttekeningen?

„Niet alleen, we putten ook uit geschriften van de Reformatie en de Nadere Reformatie. Ook is er eigen uitleg van de medewerkers nodig.”

Is er vraag naar deze uitgave, net na het verschijnen van de HSV-Jongerenbijbel?

„Deze uitgave is bedoeld voor hen die er de voorkeur aan geven de Bijbel in de Statenvertaling te lezen. Dat is een substantieel deel van de gereformeerde gezindte. Tegelijk leeft het besef dat
het begrijpen van de Statenvertaling problemen oplevert. De Uitleg­bijbel kan een belangrijk hulpmiddel zijn. Verder is de HSV-Jongerenbijbel duidelijk een Bijbel voor jongeren. Wij willen een breder publiek bedienen.”

Heeft u contact gehad met de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en met de stuurgroep van de Herziene Statenvertaling (HSV)?

„Ja, er is goed contact geweest met de GBS en met leden van de HSV-stuurgroep. De GBS heeft toegezegd de tekst van haar editie van de Statenvertaling ter beschikking te stellen. De leden van de stuurgroep van de HSV zijn blij dat er ook voor degenen die vast willen houden aan de Statenvertaling een leeshulp komt. Verder begrijpen ze dat dit project niet voortkomt uit een
anti-HSV-houding. Ondanks de verschillende wegen die we kiezen, gaat het ons beiden om de verstaanbaarheid van Gods Woord in onze tijd en om de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.”

Er denken verschillende jongeren­organisaties mee. Welke?

„De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn positief over de Uitlegbijbel. Verder is de Hersteld
Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) informeel op de hoogte gebracht van dit project, net als het platform Hervormd Jeugdwerk (HJW). Belangrijk is dat deze uitgave niet iets is van een paar mensen, maar dat hij breed wordt gedragen. Ik heb tijdens de voorbereidende overleggen grote eensgezindheid geproefd.”

Nieuw! Bestel tijdig en voorkom teleurstelling.