Geen producten (0)

Stulp, Gerrit - Noord-Nederlands Orgelboekje - 20 koraalbewerkingen

€ 15,95
Op voorraad
Omschrijving

20 koraalbewerkingen bij het kerkelijk jaar verzameld in het Noord-Nederlands orgelboekje

1. Prelude O kom, o kom, Emmanuël
2. Aria Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
3. Interlude Er is een roos ontloken
4. Kleine Fuga O zalig, heilig Bethlehem
5. Postlude Komt allen tezamen
6. Toccata O God, die droeg ons voorgeslacht
7. Bicinium Wie maar de goede God laat zorgen
8. Prelude O hoofd vol bloed en wonden
9. Kleine partita Mijn verlosser hangt aan 't kruis
10. Canonette Nu valt de nacht
11. Fantasia Christus, onze Heer, verrees
12. Prelude Jezus leeft en ik met Hem!
13. Etude De Heer is waarlijk opgestaan
14. Intrada Ten hemel opgevaren is
15. Trio In bidden en in smeken
16. Partita Kom Schepper God, o Heil'ge Geest
17. Prière Nu bidden wij de Heilige Geest
18. Prelude Komt laat ons deze dag
19. Ricercare God in den hoog' alleen zij eer
20. Postlude Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

Uitg. 43 pag. Nieuw! Zie voorbeelden bij de afbeeldingen!