Geen producten (0)
 

Westerbeke, W. - Het ruime hemelrond

€ 4,95
Op voorraad
Omschrijving

Met het schrijven van deze brochure begon de schrijver tientallen jaren geleden.

(Uit het voorwoord)  Enkele vrienden reisden per vliegtuig naar Canada. In gedachten reis je mee.

Mij kwam te binnen wat er staat in Psalm 68:2:
Die op de wolken vliegt en vaart.
En een Heer' is, zeer wijd vermaard,
Eeuwig God, is Zijn Name. (Berijming Datheen)

Met de eeuwige God kunnen we overal zijn, op aarde en in het luchtruim. Terwijl ik nadacht hoe het erboven de wolken uitziet, begon die materie voor mij te leven. Het werd een verzameling van
gedachten, die als een zwaar pak op mijn schouders woog, totdat pen en papier mij ervan verlost hebben. Het is in de kast blijven liggen, tot ik nu gelegenheid kreeg het in de computer te zetten.
Het heelal blijft altijd boeien.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de ruimtevaart een grote ontwikkeling doormaakt. Oude theorieën zijn
achterhaald of ze worden in een helderder licht geplaatst. Wetenschappers spreken over een nieuw beeld van het heelal. Jammer dat de meeste boeken over het heelal uitgaan van de evolutietheorie. Het is vooral voor de jeugd, zo belangrijk om de Bijbel hierover te raadplegen. In de Bijbel wordt er meer over geschreven dan de meesten weten.

In deze brochure wordt aandacht gegeven aan de functies van de hemellichamen volgens het oude wereldbeeld, het geocentrisch stelsel. Dat houdt in dat de aarde zich in het midden van het heelal bevindt. Mijn doel is terug te keren naar de visie van Gods Woord. Onder enkele wetenschappers krijgen de Bijbelse gegevens weer waarde. De astronomen blijven spreken over het mysterie van het heelal.
Evenals Agur in een ander geval, (Spr. 30:18) kunnen we zeggen:
Deze drie dingen zijn mij te wonderlijk, ja vier die ik niet weet: de 5 omloop van de zon, de invloed van de maan op aarde, de betekenis van de sterren in de jaargetijden en het nut van de planeten.

Laten wij besluiten met een eerlijke erkentenis van Agur: Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensen verstand; en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft den wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam Zijns Zoons zo gij het weet? Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Spreuken 30:4-6.

De grote God van hemel en aarde, geve dat wij onze afstand van Hem leren betreuren en Hij openbare in ons hart de Ladder Jacobs, 'Die hemel en aarde verenigt tesaâm'.

Uitg. 61 pag. Nieuw!