Geen producten (0)
 

Meeuse, drs. C.J. - Schijn bedriegt

€ 14,90 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBKHG-3943
EAN code 9789055514410
Omschrijving

In de Gereformeerde Gezindte zijn verwoede pogingen gedaan om de televisie buiten de deur te houden. In de laatste jaren is evenwel het slechtste dat daarop vertoond wordt, de speelfilm, op andere wijzen – denk aan open internet, aan video's en dvd's – door veel mensen in huis gehaald. Al te makkelijk denken velen dat het hier gaat om moderne middelen die je, als nieuwe uitvindingen, maar moet accepteren. Beseffen we wel welke schijnwereld achter dit alles schuilgaat?

Weten we waarom het toneelspel door onze vaderen altijd werd verboden en verworpen? Daarom wordt in dit boek ook aandacht gevraagd voor de bezwaren die wij hebben tegen de verfilming van de Bijbel en van het leven van de Heere Jezus. Kerkenraadsleden, schoolbesturen, en docenten moeten hun grote verantwoordelijkheid beseffen als onze jeugd naar deze middelen grijpt. Dit boek is geschreven om ons hierop te bezinnen.....

De predikant wil reformatorische kringen wijzen op de gevaren van toneelspel en speelfilms. Het gaat hem er niet alleen om dat de speelfilm kijkers verleidt zich in te leven in mensen die geweld en overspel plegen. Hij verzet zich ook tegen speelfilms die worden gemaakt om de bijbelse boodschap te verduidelijken: 'Christus gebood Zijn Evangelie te verbreiden door Woordverkondiging en niet door andere middelen', zo stelt hij.

Achtereenvolgens laat hij zien hoe de bijbel afwijzend staat tegenover het dienen van God door middel van beelden, en dat zelfs heidense filosofen als Plato en Seneca ervan overtuigd waren dat toneelspel de zeden bedierf. In datzelfde spoor traden de oud-christelijke kerkvaders, de reformatoren, de Nadere Reformatie, het Reveil zo tot 1950. Een bonte rij kernachtige veroordelingen, gelardeerd met veel citaten, passeert zo de revue. Meeuse geeft 28 stellingen als richtlijnen voor opvoeding van jongeren op het gebied van toneel en speelfilm. Tot slot volgt een hoofdstuk met literatuur en een bijbel- en persoonsregister.

173 pagina's gebonden, Nieuw!