Geen producten (0)
 

Udemans, G.C. - Verklaring Hooglied van Salomo

€ 22,00 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBKTv-14351
EAN code 9789491272394
Omschrijving

Een bijzondere en zeer duidelijke verklaring vanuit de uitgave van 1643 in huidige spelling gezet. Met een levensschets door drs. P.A. Zevenbergen. ISBN 978949127239

Krap achttien jaar oud was Godefridus Cornelisz. Udemans toen hij in 1599 bevestigd werd tot predikant in Haamstede. Vijf jaar later vertrok hij naar Zierikzee, in die tijd de tweede stad van Zeeland. Deze gemeente diende hij tot zijn overlijden in 1649.

Reeds op jonge leeftijd zette Udemans zich aan het publiceren van boeken. Doorlopend thema daarin is de praktijk der godzaligheid, een actueel thema vanaf het begin van de Nadere Reformatie. De strijd om de zuivere leer werd nog volop gestreden, de remonstranten wonnen zelfs aan invloed. Volgens hen was de gereformeerde leer onnuttig voor de praktijk der godzaligheid. Dit wapen was scherp. Wat de remonstranten constateerden, was voor een deel terecht; volkszonden tierden welig in de gereformeerde volkskerk.

Het is te begrijpen dat Nadere Reformatoren als Udemans, de broers Willem en Eeuwout Teellinck en Gisbertus Voetius grote nadruk legden op de praxis pietatis, de praktijk der godzaligheid. Zij lieten zich daarin beïnvloeden door de Puriteinen, die nadruk legden op een nauwgezet leven, dat echter niet mag ontaarden in moralisme. Goede werken immers hebben hun bron in het ware geloof, dat met Christus verenigt.

Voor Udemans is dit ook het fundament vanwaaruit hij het Hooglied verklaart. Dat blijkt al uit de voorrede op zijn boek, die hij richt tot zijn vriend Eeuwout Teellinck. Geen grondstuk van de christelijke religie, begint Udemans zijn voorrede, is overvloediger van lering, vermaning en vertroosting dan het verbond der genade, dat is „het geestelijk huwelijk dat God de Vader in Christus heeft gemaakt met Zijn uitverkorenen.” De verplichting vanuit dit genadeverbond (het tweede deel in het verbond zoals het doopsformulier dat noemt) is de krachtigste reden om een christen te bewegen tot goede werken, vervolgt Udemans.

Uitg. Snoek, Ermelo, 320 pag. gebonden. Nieuw!