Geen producten (0)
 

Paul, dr. M.J. - Studiebijbel 8 Psalmen deel 2 -

€ 69,50 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBKTv-7831
EAN code 9789077651087
Omschrijving

Psalmen II| Spreuken | Prediker

Excursen:

- Inleiding op de Psalmen -deel 2
- Overzicht van de opschriften van de psalmen
- De opbouw, boodschap en auteurschap van het boek Spreuken
- De opbouw, boodschap en auteurschap van het boek Prediker
- Geweld en vergelding in de Psalmen
- Geloofsleven in relatie tot het heiligdom
- Het gebruik van de psalmen in de christelijke kerk door de eeuwen heen
- Buitenbijbelse parallellen van de wijsheidsboeken Spreuken en Prediker
- De wijsheid in Job, Spreuken en Prediker
- Mensbeeld en ethiek in het boek Spreuken
- De vergelding van het gedrag in Job, Spreuken en Prediker

Reactie op dit studiebijbeldeel:
"(...) Op kritische wijze gaan de schrijvers om met de historisch-kritische uitleg. Uit alles blijkt dat ze werken vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Het is ook hun bedoeling te laten zien dat de beloften voor Israël een blijvende betekenis hebben. Wat een verademing is dat, wanneer we constateren hoe de vervangingstheologie door de loop der eeuwen haar duizenden en nu in de gemoderniseerde vorm haar tienduizenden verslaat. (...)

Uitermate waardevol is de excurs over het gebruik van de Psalmen in de christelijke kerk door de eeuwen heen. Met treffende voorbeelden wordt duidelijk hoe geliefd het liedboek van Israël is bij volgelingen van Jezus. (...)

Vaak hebben christelijke uitleggers er moeite mee, dat geweld gebruikt wordt door God of in naam van God. De auteurs van de Bijbelverklaring wijzen dan op het extreme voorbeeld van Marcion (2e eeuw) die de stelling verdedigt dat het Oude Testament een minderwaardig boek is dat getuigt van een wrede Scheppergod. (...) Dankbaar onderstreep ik de zinsnede: "We mogen echter het Oude Testament niet tegen het Nieuwe Testament uitspelen". (...) De schrijvers spelen de schijnbaar contrasterende uitspraken niet tegen elkaar uit, maar slagen er juist goed in deze in evenwicht met elkaar te brengen. (...)

Het verdient onze aandacht dat de auteurs erop attenderen dat het verzet tegen de geweldsteksten vooral voorkomt in het rijke Westen, waar mensen vaak leven met de illusie dat het leven maakbaar is en dat vrede te verwerven is zonder harde strijd. (...).

Opnieuw wordt ons in dit achtste deel van de Studiebijbel veel geboden dat waardevol is om de boodschap van God te verstaan. Bovendien vormt het een stimulans om het Woord van God te onderzoeken. (...)"

Hette Abma, Profetisch Perspectief


"(...) Concluderend kan ik, met genoemde kanttekeningen, stellen dat het de exegeten van het Centrum voor Bijbelonderzoek ook deze vijfentwintigste keer is gelukt om uit de schat van de Schrift oude en nieuwe dingen tevoorschijn te halen. Wellicht is dat vooral te danken aan het feit dat zij er steeds weer blijk van geven vóór alles zelf leerlingen te willen zijn in het Koninkrijk der hemelen."

Henk de Waard, Reformatorisch Dagblad