Geen producten (0)
 

Hellenbroek, A. - Nuttige Mengelstoffen

€ 68,00 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Wijlen ds. A. Hellenbroek was in zijn leven Bedienaar van het Heilig Evangelie te Rotterdam. Uit zijn nagelaten geschriften in het licht gebracht door: Frederik Hendrik Hellenbroek.

21 predikaties:

1) Het verzekerd vertrouwen, hetgeen de godvruchtige Job stelde in zijn levende Goël - Job 19 : 25a
2) Het blijde vooruitzicht of de gegronde hoop van de oprechte Job, omtrent zijn zalige verrijzenis ten jongste dage - Job 19 : 25b - 27a
3) Het innige verlangen van de lijdzame Job, zich uitstrekkende naar het zien van God in heerlijkheid - Job 19 : 27b
4) De uiterlijke gedaante der godzaligheid ontdekt tot overtuiging van de mond- en schijnchristen - 2 Timotheüs 3 : 5a
5) De grote pronk- en eretitel van de aartsvader Abraham, of de gemeenzame vriendschap tussen de Heere en hem - Jakobus 2 : 23
6) De geestelijke juwelier of de gelukkige koopman zoekende, vindende en kopende een parel van grote waarde - Mattheüs 13 : 45, 46
7) Het groot onderscheid tussen het beoordelen Gods en dat der mensen tot nuttige besturing en waarschuwing - 1 Samuël 16 : 7b
8) De verheugende toezegging aan des Heeren bondsvolk, dat zij hun Koning zullen zien in Zijn schoonheid - Jesaja 33 : 17a
9) De grote verplichting van des Heeren volk, om hun genadelicht te doen schijnen, opdat hun hemelse Vader verheerlijkt worde - Mattheüs 5 : 16
10) Het uitmuntend voorrecht der gelovigen, aangemerkt in hun zalving tot profeten, priesters en koningen - 1 Johannes 2 : 20
11) Gods nauwkeurige hartentoets en Zijn welgevallen aan oprechtheden - 1 Kronieken 29 : 17a
12) Gods onfeilbare beloften aan Zijn gunst genoten, tot vervulling van al hun begeerten - Psalm 81 : 11b
13) Het noodzakelijk zelfonderzoek, hetgeen ieder voor zichzelf te betrachten heeft - Zefanja 2 : 1
14) De ijdele roem van de stille geruste, nevens het zuivere kenmerk van een ware boetvaardige, in het onderscheiden gedrag van de ootmoedige tollenaar en de werkheilige farizeeër - Lukas 18 : 9 - 14
15) Davids blijde opwekking tot vrolijke zielerust na voorgaande beroering, dewijl de Heere aan hem had welgedaan-Psalm 116 : 7
16) De geluksstaat v Jehova's verloste volk in hun aandeel aan de goederen en de zegeningen vh Evangelie - Jeremia 31 : 12b
17) Het grote wonderwerk door de Heere Jezus gedaan aan een blinde op weg naar Jericho - Lukas 18 : 35 - 43
18) De nederige koning David met blijdschap huppelende voor de ark des Heeren - 2 Samuël 6 : 22
19) De geveinsde huichelaar in zijn verwachting bedrogen, voorgesteld door Bildad de Suhiet - Job 8 : 13b
20) De troostrijke paradox of wonderspreuk voor alle ware treurigen - Mattheüs 5 : 4
21) De deugd van barmhartigheid omtrent onze medemens als des Christens sieraad - Mattheüs 5 : 7

En 33 predikaties over Jeremia 7.

Uitg. Snoek, 604 pag. gebonden, Nieuw!