Geen producten (0)
-57%
Z413
 

Lamain, ds. W.C. - Serie 'Banier der volken compleet!

€ 29,90 € 12,90
Op voorraad
Omschrijving

De preken van ds. W.C. Lamain (1904-1984) in dit boek komen uit recent ontdekte, gestencilde preken uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Onderaan de stencils kunnen we lezen: “Stenografisch opgenomen door dhr. M. Geuze en gecontroleerd door ds. Lamain”. Ds. Lamain preekte schriftuurlijk, bevindelijk en zeer eenvoudig, zoals uit het volgende citaat blijkt:  “De Heere verlene u, bedrukt volk in ons midden, genade om gebracht te worden tot de kennis van die gezegende Middelaar, Die staan zal voor de kinderen Zijns volks, tot een Banier der volken. Hij heeft de verlossing bewerkt en zal ze ook volvoeren bij Zijn volk door de benauwdheden der tijden heen. ‘Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.’ Bij de huichelaar en bij al degenen, die Christus zélf aangenomen hebben, zal alles ontvallen in de verheffing van de (doods)Jordaan.”

In deze serie staan zes vrije stoffen, een oudejaarspreek en een dankdagpreek, alle gehouden in Rotterdam-Zuid. Deze preken zijn niet eerder in boekvorm uitgegeven en geschikt voor persoonlijk gebruik en de leesdiensten.   

In deel 2 / Op geheel eigen wijze verklaart ds. W.C. Lamain (1904-1984) praktikaal en eenvoudig:
- Het leven van de kleinste dieren der aarde
- Het hoogtepunt in Israëls leven
- De Parel van grote waarde
 
Deel 2 van 'Banier der Volken' bevat daarnaast nog: De intree- en afscheidspreek van ds. Lamain in Rijssen en een preek ter gelegenheid van Bevrijdingsdag 1945. Benevens de afscheidspreek zijn de overige vijf preken niet eerder in boekvorm verschenen. Deze preken zijn gehouden in de 'Rijssense' tijd, 1943-1947.

280 pag. gebonden. Nieuw! ACTIEPRIJS!!