Geen producten (0)
-25%
Tip
 

Tiptaft, William - De geestelijke metgezel van Philpot

€ 19,90 € 14,90
Op voorraad
Omschrijving

William Tiptaft (1803-1864) was de nauwe vriend van J.C. Philpot. Hij werd bevestigd tot predikant in de Kerk van Engeland, maar toen hij werd levend gemaakt tot een geestelijk leven en overtuigd werd van de leerstellingen der genade, scheidde hij zich in 1831 van de staatskerk af. Hij bouwde op eigen kosten de Abbey Chapel in Abbingdon, en zijn bediening werd hier en elders rijk gezegend.

Tiptaft zelf zegt, met het oog op zijn bediening, dat hij zo onwaardig was, zo ongeschikt, zo onwetend, om te staan tussen de eeuwig levende God en nimmer stervende zielen. Zijn laatste woorden waren: Wat een barmhartigheid, mijn laatste momenten zijn mijn beste momenten geweest. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Prijs God, prijs God. Genade zal al de lof ontvangen.

In het Nederlands was tot nu toe alleen zijn kerstrede over Mattheus 1 : 21 bekend. In tegenstelling tot zijn vriend Philpot zijn er van Tiptaft maar weinig preken overgebleven, en die er nog zijn, zijn nooit eerder in het Nederlands vertaald. 

In deze uitgave treft u deze preken dan ook voor het eerst in één band aan, tezamen met een aantal niet eerder vertaalde brieven en artikelen.

Preken van William Tiptaft

 1. Psalm 5 : 13 - De rechtvaardige gekroond met goedgunstigheid
 2. Psalm 22 : 4 - Een heilig God en Zijn volk Israël
 3. Psalm 30 : 6 - Een tijd voor geween en een tijd voor gejuich
 4. Psalm 34 : 3 - 5 - Zoeken en vinden
 5. Psalm 107 : 19 - 21 - De roep van de ziel in benauwdheid
 6. Jesaja 26 : 2 - Goddelijke leiding
 7. Jesaja 61 : 3 - Treurigen Sions vertroost
 8. Mattheus 1 : 21 - Zijn volk
 9. 1 Korinthe 15 : 10 - Zaligheid door genade
 10. 1 Korinthe 6 : 11 - Afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd
 11. 1 Korinthe 1 : 4 - 5 - Vertroosting in verdrukking
 12. Galaten 1 : 7 - Levende godsdienst
 13. Efeze 2 : 13 - Nabij geworden door het bloed van Zijn kuis
 14. Efeze 6 : 13 - De gehele wapenrusting Gods
 15. Kolossenzen 1 : 13 - 14 - Bevrijding uit de macht der duisternis
 16. 1 Johannes 4 : 7 - De liefde Gods
 17. Handelingen 20 : 25 - 27 - Aanhangsel, een afscheidspreek

Geschriften van William Tiptaft

Nog een nieuw boek maar we hebben die dubbel dus vandaar het voordeel