Geen producten (0)

Wijnmalen, ds. A.J. & ds. S. de Jong - Arme en Nooddruftige verlost / Heilzaam zoet

€ 28,90
Op voorraad
Specificaties
Productcode leverancier nvt
Omschrijving

Arme en nooddruftige verschoond -  Ds. A.J. Wijnmaalen (1914-2009) wees met ernst op het grote onderscheid tussen een leven vanuit het verbroken werkverbond en een leven vanuit het genadeverbond. Scherp keerde hij zich in zijn preken tegen eenieder die buiten sterven om naar het leven greep.
Hoe laag kon hij op de preekstoel afdalen tot hen in wie iets van het ware leven bespeurd mocht worden.

Op een heldere maar ook onderscheidende wijze spreekt ds. Wijnmaalen van deze zaken in deze prekenbundel.
Het zou groot zijn om Christus waarlijk te mogen leren kennen en vervolgens door de dood heen tot het leven geleid te worden.
Immers – zo kunnen we ook steeds weer opnieuw in deze bundel lezen – het gaat door de dood heen. Wie niet waarlijk met Christus gekruisigd, gestorven en begraven is, zal ook niet met Hem leven.

- Het lied van een onvruchtbare-1 Samuel 2:10
- Gidion begeert een teken-Richteren 6:38
- De ware pelgrims naar Sion-Psalm 84:7
- De storm op zee-Mattheus 8:25b
- Maria Magdalena-Johannes 20:16
- De dienstbare en de vrije-Galaten 4:30
Met een voorwoord van ds. A.C. Rijken. 

Heilzaam zoet - Dit boek bevat een selectie van zes preken van ds. S. de Jong (1926-2008). De titel van het boek, 'Heilzaam zoet', is genomen uit de berijmde Psalm 19 vers 5.

In 1954 ging De Jong in Utrecht theologie studeren. In 1960 werd hij toegelaten tot de Evangeliebediening en diende de hervormde gemeenten van Houten (1960), Ouddorp (1970), Katwijk aan Zee (1978) en Staphorst (1987). Na zijn emeritaat in 1992 verleende hij nog bijstand in het pastoraat in Numansdorp.

Eenvoudig en gunnend preekte hij hoe goed het was om de Heere te dienen. Zijn grote eerbied voor God en Zijn instellingen alsmede zijn aan de 'oude schrijvers' verwante prediking trok mensen uit de gezelschapkringen aan. Vooral de diensten door de week en op feestdagen werden door velen van hen bezocht.

Uitg. 260 pag. gebonden, in 2 delen, Nieuw!