Geen producten (0)
 

Goe, Theodorus van der - Vanuit de Hemel gesproken - De aanhef van de Wet des Heeren

€ 9,95
Op voorraad
Omschrijving

Theodorus van der Groe (1705-1784) was in de tweede helft van de 18e eeuw een bekende prediker en een van de laatste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Van der Groe bleef een graag gelezen 'oude schrijver'. Tot zijn geestelijke nalatenschap behoort ook zijn verklaring over de Heidelbergse Catechismus. In deze verklaring staan vóór de behandeling van Gods Wet (Zondag 34-44) zeven preken die handelen over de woorden die de aanhef vormen van de Tien Geboden: 'Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.'

In deze verklaring staan voor de behandeling van de Wet, zeven indringende preken die hij heeft gehouden. Ze werpen een helder licht op de verhouding tussen Wet en Evangelie. Daarmee laat van der Groe een voluit Reformatorisch geluid horen

Uitg. de Banier, 193 pag. gebonden, Nieuw!