Geen producten (0)
 

Mol, ds. J. - Een beproefde steen

€ 14,90 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBKTPr-3810
EAN code 9789057412356
Omschrijving

Uitgave ten bate van het bouwfonds van de Gereformeerde Gemeente te Drachten.

Ds. J. Mol (1922) is emeritus predikant der Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeente van Hardinxveld-Giessendam (1969-1974); Rijssen-Zuiderkerk (1974-1982); Elspeet (1982-1986); Werkendam (1986-1992); hulpdiensten te Drachten (1992-1999) en te Rijssen-West (1999-2005).

Een bundeling van zeven preken met een voorwoord van Ds. D. de Wit. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Drachten.
 
De titel van dit boek is ontleend aan de preek over Jesaja 28 vers 16: Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproefden Steen, een kostelijken Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.
 

Geen verzendkosten!

Inhoudsopgave:
 1. De lofzang van Mozes en het volk Israëls; Exodus 15 vers 13: Gij
  leiddet door Uw weldadigheid dit volk dat Gij verlost hebt; Gij voert hen
  zachtkens door Uw sterkte tot de lieflijke woning Uwer heiligheid.
 2. De Fontein des levens; Psalm 36 vers 10: Want bij U is de fontein
  des levens; in Uw licht zien wij het licht.
 3. Christus als het enige fundament ter zaligheid; Jesaja 28 vers 16:
  Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg een Grondsteen in Sion, een
  beproefden Steen, een kostelijken Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is; wie
  gelooft, die zal niet haasten.
 4. De verzekering van de hulp des Heeren; Jesaja 41 vers 14: Vrees
  niet, gij wormken Jakobs, gij volksken Israëls. Ik help u, spreekt de HEERE, en
  uw Verlosser is de Heilige Israëls.
 5. Een krachtige vertroosting voor een naar de Heere uitziend volk;
  Jesaja 51 vers 1, 2 en 3a: Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt,
  gij die den HEERE zoekt; aanschouwt den rotssteen, waar gijlieden uit gehouwen
  zijt, en de holligheid des bornputs, waar gij uit  gegraven zijt. Aanschouwt
  Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaard heeft; want Ik riep hem,
  toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem en Ik vermenigvuldigde hem. Want de
  HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal
  haar woestijn maken als Eden en haar wildernis als den hof des HEEREN.
 6. Het wonder der behoudenis door het onmogelijke heen; Handelingen 27
  vers 44: En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen
  zijn.
 7. Een profijtelijke begeerte; Filippensen 3 vers 10 – 11: Opdat ik
  Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn
  dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding
  der doden.
 

164 pagina's gebonden. Nieuw!