Geen producten (0)
-46%
Boetepreken Boven ds. B.J. van ea - Boetepreken (Nieuw!)
1 2
 

Boven ds. B.J. van ea - Boetepreken (Nieuw!)

€ 18,50 € 9,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBKTPr-8147
Omschrijving
Leverbaar! Boetepreken - Gehouden op de bede- en boetedag van de Gereformeerde Gemeenten, 11 mei 2014
Ds. B.J. van Boven, ds. A.T. Huijser, ds. S.W. Janse, ds. G. Mouw, ds. A. Verschuure

Intekenprijs 12,50, na 31 juli 15,95

Vanwege de ernst van de tijd is op 11 mei 2014 een bede- en boetedag belegd door de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. In deze bundel treft u een verzameling aan van een achttal preken die op die dag gehouden zijn.
Opgewekt wordt tot boete en berouw vanwege onze afmakingen en het diepe verval van kerk en staat. Ons hele leven moet staan in het teken van boete en berouw om de Heere te smeken dat Hij Zich ontfermt over ons in de liefde van Zijn Zoon.

Gewezen wordt ook in deze bundel op de onveranderlijke Verbondsgod die in de tijd van verval en afval doorgaat met Zijn Kerkvergaderend werk. Hij zal als een enige Herder naar Zijn schapen vragen en hen weiden en hun tot een herder zijn. Zoals Ezechiël daarvan spreken mocht: ‘Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal hen weiden met oordeel (Ez. 34:16).

Zeer geschikt voor uitdeling aan jongeren en ouderen, vanwege de vele actuele onderwerpen die erin ter sprake komen. Bedoeld voor persoonlijk gebruik en de leesdiensten. themaprekenserie

Een ernstvolle vraag op een boetedag:

Boetepreek over Amos 3:8 / Ds. B.J. van Boven

Zingen: Psalm 144:2
Lezen: Amos 3
Zingen: Psalm 29:2 en 5
Psalm 76:4
Psalm 85:3

‘En Ik zag een andere sterke engel, afkomende van de hemel en hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult, dat er geen tijd meer zijn zal.’ Gemeente, zomaar enkele regels uit Openbaring 10, waar Johannes zo’n aangrijpend visioen krijgt. Johannes heeft veel gezien, kinderen, ontzaglijk veel. In het 10e hoofdstuk ziet hij hoe de zesde bazuin is geblazen. De plagen zijn voorgesteld die onder de christenen zullen komen, in het oosten en in het westen, van alle kanten.

En onder diezelfde bazuin hoort en ziet Johannes dat er een Engel met een hoofdletter, komt. Wie is die Engel, gemeente? Dat is Christus Zelf, de Engel des verbonds. De grote Gezondene, zo staat er letterlijk. Hij moest komen. En Johannes ziet van Hem dat Hij als de Gezondene zal roepen met een grote stem gelijkerwijs een leeuw brult. Dat betekent dat die grote Engel Zijn voetstappen zal zetten op de aarde. En Hij zal brullen als een leeuw. Dat is wat, gemeente. Christus zet Zijn voetstappen. Die voetstappen worden gehoord en gezien. Het zijn de voetstappen van Hem Die staat te komen, Wiens komst zo heel dichtbij is.

Johannes ziet in dat aangrijpend visioen hoe Hij brullen zal als een leeuw. Wat zal Hij dan brullen? Wel, dat staat er heel kort, gemeente. ‘Dat er geen tijd meer zijn zal.’ Wat betekent dat? Dat de tijd zal ophouden. Dat de tijd zal overgaan in de eeuwigheid. Dat betekent, als Hij Zijn voetstappen zet, zit in elke roepstem een boodschap.

Wat is die boodschap? De tijd is voorts kort. Elke keer als Hij Zijn voetstap zet en de leeuw brult, roept het dat de eeuwigheid komt. En de tijd is zo kort. ‘Dat er geen tijd meer zijn zal.’ De tijd zal zo kort zijn voor een jong mens. Lieve jeugd, denk je er wel eens over? Je kunt zo jong, als een bloem van het veld afgesneden worden.

En wat roept dat? ‘Dat er geen tijd meer zijn zal.’ Onze tijd is bepaald. Onze tijd is kort. Maar het meest aangrijpende, lieve kinderen, jeugd, ouderen, is dat de tijd overgaat in de eeuwigheid. Daar stopt het niet. Daar begint het pas. En waar zal dat dan zijn? Daar brult die leeuw voor, dat we die korte tijd zouden zoeken te besteden in de dingen die ons eeuwig zieleheil aangaan. Want waar zal onze bestemming dan wezen? Een leeuw die brult, daarbij bepaalt ook Amos ons.

We zouden uw aandacht willen vragen voor de profetieën van Amos, het 3e hoofdstuk, het 8e vers, waar wij lezen: De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren.
 
Nieuw! Leverbaar! themaprekenserie