Geen producten (0)
 

Oosterom, E. van - Weerklank op de Heidelbergse Catechismus

€ 5,95
Op voorraad
Omschrijving

De Heidelbergse Catechismus berijmd op psalmwijzen 

Zondag 1 - Mijn enige troost 1 - (Wijze: Psalm 103)

Vraag 1
Dit is mijn troost in leven en in sterven,
Dat Christus mij genade deed verwerven.
Ik hoor Hem toe naar ziel en lichaam bei’;
Die met Zijn bloed voor al mijn schuld betaalde,
Uit satans macht en heerschappij mij haalde.
Door Hem verlost ben ik nu eeuwig vrij.

Dit is mijn troost: Hij zal mij zó bewaren,
Dat van mijn hoofd niet één van mijne haren
Ooit vallen kan dan naar Gods wijze wil.
Ja, alles wat mij ooit zal overkomen,
Is tot mijn heil in Gods besluit genomen;
Dat maakt mijn hart in tegenspoeden stil.

Vraag 2
Drie stukken moet ik zeker hier verwerven
Om zaliglijk te leven en te sterven:
De grootheid van mijn zonden en ellend’;
Hoe ik daarvan verlost Zijn gunst mag roemen;
Vol dankbaarheid ‘mijn Redder’ Hem mag noemen,
Die in gena mij, zondaar, heeft gekend.

Zondag 1 - Mijn enige troost 2   (Wijze: Psalm 66)

Vraag 1
Dit is in leven en in sterven
Mijn een'ge troost en zaligheid:
Mijn Heiland kocht mij door Zijn sterven,
Ik ben van Hem in eeuwigheid.
Hij heeft betaald voor al mijn zonden,
Aan ’t kruishout, met Zijn dierbaar bloed.
Ik ben van satans macht ontbonden,
En Christus is mijn eeuwig Goed.
Mijn Heiland zal mij zo bewaren
Dat zonder ’s Vaders heil’ge wil
Niet uitvalt één van mijne haren;
Dat maakt ’t onrustig hart weer stil.
Ja, al wat mij zal overkomen,
Moet dienen tot mijn zaligheid.
Zijn Geest verzekert ’t eeuwig leven,
En maakt mijn hart Hem toegewijd.

Vraag 2
Drie dingen moeten ondervonden,
Opdat ik deze troost geniet:
D’ ellende en mijn grote zonden;
En hoe Hij mij verlossing biedt;
Hoe Hij mij uithielp uit d’ ellende,
Mij van de zonde heeft bevrijd;
Zodat ik dankbaar voor die weldaad,
Hem loven zal in eeuwigheid.

Uitg. de Schatkamer, 59 pag. Nieuw!