Geen producten (0)
 

Wal, dr.. J. van der - Incest ... een informatieve en praktische handreiking in Bijbels licht

€ 3,50
Op voorraad
Omschrijving

Drie psychologen geven in deze publikatie een informatieve en praktische handreiking in bijbels licht over incest. Achtereenvolgens komen aan de orde: seksueel misbruik van kinderen in het gezin; gevolgen van incest; godsdienst en seksueel misbruik; de incestdader; signalen van incest; van signalering naar hulpverlening; pastoraat en incest.

De goed leesbare publikatie wordt afgesloten met een uitgebreid literatuuroverzicht en een aantal hulpverleningsadressen. De schrijvers, behorend tot de gereformeerde gezindte, hebben een goede handreiking geschreven, waarin geprobeerd wordt om zicht te geven op een groot aantal zaken, zowel wat de dader, het slachtoffer als wat de omgeving betreft.

Van harte aanbevolen aan iedere belangstellende en degene die beroepsmatig bij deze complexe materie betrokken is.

Uitg. Groen, 124 pag. pb. In zeer mooie staat!   praktisch pastoraal