Geen producten (0)
 

Wolf, Anneke de - Identiteit in uitvoering

€ 4,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Wolf, Anneke de - Identiteit in uitvoering, de christelijke school in discussie. Een bezinning op je identiteit - als christelijke school ontkom je er tegenwoordig niet aan. De overheid, maar ook ouders, verwachten namelijk een bepaalde kwaliteit van scholen. Kwaliteit kan een school alleen leveren als de school weet wat hij wil en weet waarop hij afkoerst. Een bezinning op de identiteit van de school is echter verre van eenvoudig. Bovendien bestaat er binnen scholen nogal eens een behoorlijke weerzin tegen. Dat komt onder meer omdat mensen bij identiteit aan verschillende dingen denken en uiteenlopende opvattingen hebben over de vraag wat identiteit nu concreet betekent voor de onderwijspraktijk. Dit boek brengt hierin helderheid en beschrijft voorbeelden van identiteit in uitvoering. De auteur gaat in op de vraag wat we kunnen verstaan 'onder de identiteit van een christelijke school en wat voor identiteit bepalend is. Daarnaast komt de vormgeving van identiteit in de praktijk uitgebreid aan bod: hoe kan een christelijke school aan zijn identiteit vorm geven, bijvoorbeeld in het onderwijsaanbod, de didactische werkvormen, het pedagogisch klimaat en het toelatingsbeleid?

Uitg. Meinema, 129 pag. pb. In goede staat.kreuk in kaft (zie rechtsboven in kaft)