Geen producten (0)
 

Resing, W.C.M. - Indicatiestelling speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering

€ 9,95
Op voorraad
Omschrijving

Sinds het boek Indicatiestelling: Condities en Instrumentarium verscheen, hebben op het gebied van indicatiestelling ten behoeve van leerlinggebonden financiering belangrijke veranderingen plaatsgevonden. Criteria werden, mede op grond van ervaringen in het veld van nieuwe inzichten of problematiek, bijgesteld. Veel nieuwe, voor indicatiestelling geschikte instrumenten zagen het licht en bestaande instrumenten werden aangepast en verbeterd.

Deze wijzigingen en vernieuwingen vormden voldoende reden voor het publiceren van een geheel herziene uitgave die als nieuwe titel kreeg: Indicatiestelling speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering: Condities en Instrumentarium.

Deze derde, geheel herziene editie geeft een overzicht van de instrumenten (toetsen, tests, vragenlijsten, interviewmethoden, enz) die al dan niet voor de indicatiestelling kunnen worden gebruikt en van de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Uitg. Boom uitgevers, 322 pag. pb. In hele mooie staat!  Wel naam voorin