Een brief van ds. van der Poel aan ds. W.C. Lamain over de bevestiging van ds. Smits in Hardinxveld Giessendam, intrede en voorbereidingspredikatie van ds. Smits in Hardinxveld Giessendam en 2 preken van ds. van der Poel.

- Brief van Ds. Joh. v.d. Poel aan Ds. W.C. Lamain in Amerika
- Intreepredikatie van ds. C. Smits te Hardinxveld-Giessendam.
- Ds. C. Smits: Voorbereiding tot 't Heilig Avondmaal
- Ds. Joh. v.d. Poel: Predikatie over Markus 14 vers 10 en 11
- Ds. Joh. v.d. Poel: Predikatie over de blinde Bartimeüs, Markus 10 vers 52.
 

Uitg. Kool, 101 blz., in goede staat.   poel fruytier fraanje