Geen producten (0)

Rotterdam, A. - Zions roem en sterkte (set van 2)

€ 14,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode 2BKTDi-3881
Omschrijving

(2 delen) Verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis door Arnoldus Rotterdam ; In de tegenwoordige spelling onveranderd overgezet, vooraf gaat een historisch bericht nopens de belijdenis en geloofshervorming in de Nederlanden ; met een inleidend woord van dr. A. Kuyper in de tegenwoordige spelling onveranderd overgezet.

Bij de vele verklaringen van onze Geloofsbelijdenis is en blijft het bekende werk van Ds. Rotterdam toch maar het standaardwerk bij uitnemendheid. Hoevele malen ook herdrukt en uitgegeven in den loop der jaren, telkens en telkens weer was het werk uitverkocht.

Thans is voor de eerste maal dit gezochte werk herdrukt in een nieuw gewaad. Door een bekwame deskundige hand herzien, is het boek thans uitgegeven in de hedendaagsche spelling, waarbij echter in den zinsbouw zoo goed als geen veranderingen werden gebracht. Men heeft dus zekerheid het oude werk van Ds. Rotterdam in zijn karakteristieken -stijl ongewijzigd te ontvangen.

Een inderdaad ONMISBAAR werk voor ieder die onze Geloofsbelijdenis recht wil verstaan.

Uitgeverij: Kok Gebonden, deel1 379 pagina;s deel2 334 pagina's