Geen producten (0)
 

Karens, ds. J. - De treurige vertroost

€ 13,50
Op voorraad
Omschrijving

42 meditaties van de hand van wijlen ds. J. Karens

1.Goede gewoonte - Lukas 2 : 42b
2.Bij het vallen der bladeren - Jesaja 64 : 6b
3.Rijke jongeling - Mattheüs 19 : 16 - 22
4.Rijke jongeling - Mattheüs 19 : 16 - 22
5.Rijke jongeling - Mattheüs 19 : 16 - 22
6.Rijke jongeling - Mattheüs 19 : 16 - 22
7.Tweedracht, om Zijnentwil - Johannes 7 : 43
8.Wij weten niet, wat Hij zegt - Johannes 16 : 18b
9.Biddag - Psalm 121
10.Lijdensweken en ergernis - Mattheüs 26 : 31
11.,,Christus en Dien gekruisigd'' - Lukas 18 : 31 - 34
12.Geleden - 1 Petrus 2 : 21
13.Wat is waarheid? - Johannes 18 : 38 (ged.)
14.Gestorven - Jesaja 53 : 12
15.Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig - Lukas 23 : 47b
16.Goede Vrijdag, ook voor ons? - Johannes 19 : 31 - 37
17.Lijden...Sterven...Begraven... - Lukas 23
18.Pasen! - Opstanding! - 1 Korinthe 15 : 8
19.Opstandingsleven - Kolossenzen 3 : 1
20.Zegenen - Lukas 24 : 51
21.Sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan - Handelingen 1 : 3
22.Hemelvaart - Markus 16 : 19
23.Pinksteren - Handelingen 2 : 14
24.Feest der vervulling - Handelingen 2
25.De verhoogde Middelaar ontvangt de eerste Pinkstergetuigen! - Handelingen 7 : 60
26.De hand der vijanden - De hand Gods - Handelingen 12
27.De handen der wereld - De handen des Heeren - Handelingen 12 : 3 e.v.
28.In zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger! - Psalm 41 : 4b
29.Weten - Romeinen 6 : 9a
30.De Heere bewaart de eenvoudigen - Psalm 116 : 6a
31.Geen nieuws onder de zon - Genesis 43 : 1
32.De treurige vertroost! - Mattheus 5 : 4
33.Ik ben eenzaam - Psalm 25 : 16b
34.Godvrezende vader - bevoorrechte kinderen - Job 1 : 5
35.Gideon in Gods kracht - Richteren 6 : 14 (gedeeltelijk)
36.Geen tijd - Hebreeën 11 : 32
37.Gods barmhartigheid - 2 Timotheüs 1 : 16a
38.Mara - Exodus 15 : 32b
39.Mara - Exodus 15 : 23b
40.Hij vertoeft - Habakuk 2 : 3b
41.Verlosser - Jesaja 59 : 20a
42.Kerstvervulling - Lukas 2 : 7a

Uitg. de Bruin Geldermalsen, 189 pag. gebonden, in zeer mooie staat!