Geen producten (0)
 

Karens, ds. M. - De Enige Medicijnmeester

€ 7,95
Op voorraad
Omschrijving

In deze meditatiebundel staat de enige Medicijnmeester centraal. Er is balsem in Gilead voor doodzieke zondaarsharten.
Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar.De meditaties zijn bijzonder geschikt om wekelijks gelezen te worden, zowel in het gezin als bij de weekopening en -sluiting.
 
  1. Nieuwjaarsbede - Psalm 4 : 7b
  2. Het licht Uws aanschijns - Psalm 4 : 7b
  3. Zoekers - Markus 1 : 37
  4. Zalige armen - Mattheüs 5 : 3
  5. De enige Medicijnmeester - Lukas 5 : 31
  6. Christus en Nathanaël - Johannes 1 : 49
  7. Twee bouwers - Mattheüs 7 : 24, 26
  8. De roepstem van de ware Rustaanbrenger - Mattheüs 11 : 28
  9. De Parel van grote waarde - Mattheüs 13 : 46
10. Opzoekende liefde van de grote Herder der schapen - Lukas 15 : 4
11. Het lijden van Christus aangekondigd - Mattheüs 16 : 21a
12. De lijdende Borg - Psalm 69 : 5b
13. Overgeleverd en opgewekt - Romeinen 4 : 25
14. Een zeker woord van overwinning en belofte voor ontroerde harten - Johannes 14 : 19
15. Dwaalzieke schapen en hun Herder - Jesaja 53 : 6
16. Hij zal zaad zien! - Jesaja 53 : 10
17. De Levensvorst verschijnt aan een balling - Openbaring 1 : 18m
18. De verschijning van de Levensvorst in Galilea - Mattheüs 28 : 18
19. Hemelvaart - Markus 16 : 19
20. De onmisbare Heelmeester - Johannes 14 : 26m
21. De Pinksterwind blaast! - Handelingen 2 : 2
22. De gekroonde Jezus en Zijn schoonheid - Hebreeën 2 : 9a
23. Tabitha, een discipelin van Christus - Handelingen 9 : 36
24. De dierbaarheid van Christus - 1 Petrus 2 : 7a
25. Dood of leven! - Romeinen 6 : 23
26. Op reis! - Genesis 16 : 8m
27. Een vreemdeling op reis (1) - Psalm 119 : 19a
28. Een vreemdeling op reis (2) - Psalm 119 : 19a
29. Genoeg voor elke dag - 1 Koningen 17 : 16
30. Volksvergadering op de Karmel - 1 Koningen 18 : 21
31. Een brandoffer dat wordt verteerd - 1 Koningen 18 : 38
32. Een belijdenis die wordt uitgesproken - 1 Koningen 18 : 39
33. Het Lam ten brandoffer - Genesis 22 : 8a
34. Een plaats bij God - Exodus 33 : 21a
35. Bloedrood - Jozua 2 : 21b
36. De vrijstad - Jozua 20 : 3a
37. Een vreselijke vergissing of een heerlijke werkelijkheid? - 1 Samuël 15 : 32b
38. Een alziend oog en een almachtige hand - Psalm 10 : 14b
39. De zomer is ten einde - Jeremia 8 : 20
40. Een smeekbede om hemels onderwijs - Psalm 86 : 11a
41. Gods heerlijke Bouwwerk (1) - Psalm 147 : 2a
42. Gods heerlijke Bouwwerk (2) - Psalm 147 : 2a
43. Een wonderlijk werk van een wonderdoend God - Jesaja 29 : 18a
44. Een geneesmiddel uit de geestelijke apotheek - Jeremia 8 : 22a
45. Kwalijk bidden - Jakobus 4 : 3
46. Een heerlijke eretitel - Jakobus 2 : 23b
47. Meer dan Jona is hier - Jona 1 : 7b
48. De komende Messias, de Wens van alle volken - Haggaï 2 : 8m
49. Bestelde Hulp - Psalm 89 : 20m
50. Een zekere adventsbelofte - Jesaja 33 : 17a
51. Het Wonderkind door het geloof omhelsd - Jesaja 9 : 5a
52. Een indringende vraag - Job 13 : 9a
 
Biddag - Apostolische aansporing op de biddag - 1 Petrus 5 : 7
Dankdag - Apostolische opwekking op de dankdag - 1 Thessalonicenzen 5 : 18a

Uitgeverij den Hertog, 172 pagina's gebonden! In mooie staat! Wel naam voorin