Geen producten (0)
 

Boer, ds. C. den - Een vreemd'ling hier beneen

€ 3,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Uit de inleiding van het boek: In het navolgende vindt U een korte levensbeschrijving van John Bunvan met enkele aantekeningen, nodig om het zo bekende boek "De Christenreis naar de eeuwigheid" te kunnen verstaan. Het is de omlijsting van het prachtige schilderwerk van Bunyan, dat zo rijk is aan gestalten. Of liever: het zijn enkele harde feiten om de droom van de pelgrimstocht beter te kunnen verstaan.

Ieder, die moeite zou doen om kennis te nemen van Bunyans leven, zou veel beter elders terecht kunnen. Het prachtige boek "Genade overvloeiende", door deze worstelaar met God zelf geschreven, zou ik iedereen ter lezing willen aanbevelen. Toen ik het las, werd ik er van overtuigd, dat het eeuwenoude evangelie zijn onvergankelijke kracht telkens in- de historie heeft bewezen en dat getrouwe Godsgezanten als Bunyan zich als levende toonbeelden van Gods vrijmachtige genade op het veld der geschiedenis hebben vertoond.

Deze korte levensbeschrijving wil dus niets vervangen, niets verbeteren of ook maar bepaalde leemten vullen. Het wil een prikkel zijn voor hen, die er uit zich zelf niet toe komen zich te verdiepen in het leven van de ketellapper van Elstow, om dat thans te gaan doen. Deze levensbeschrijving en de daarop volgende verklaring van Bunyans Christenreis zijn geschreven voor de leden der gemeente, die met zo veel belangstelling en liefde steeds hebben geluisterd, als wij de Christenreis behandelden. Nog een enkele opmerking ga vooraf aan de behandeling van het bekende boek van J ohn Bunyan "De Pelgrimsreis naar de eeuwigheid. "

Helaas is het zo, dat er in onze taal niet zo veel is, waarop men terug kan vallen, als men een verklaring zoekt van de Christenreis. Op de Engelse markt is er in dit opzicht veel meer verschenen. Onnodig te verwijzen naar het bekende boek

Verder zal de lezer bemerken, dat ik het boek van Bunyan zo geprobeerd heb te benaderen, dat niet de schrijver, noch de christen in het algemeen, maar Christus, de Borg en Zaligmaker van Zijn Kerk, in het middelpunt komt te staan. Bunyans boek zij ons een aansporing om de waarheid van het beschrevene aan het Woord van God te toetsen en er vervolgens ons eigen leven naast te leggen. Het meeste nut krijgen wij uit een grondige lezing van de "Christenreis", het eerste deel van de "Pelgrimsreis", als wij de lijnen van de Schrift inzake het bevindelijke leven via Bunyans woorden doortrekken naar ons eigen hart. In dit opzicht heeft, dunkt mij, de reis van Bunyans christen aan actualiteit niets ingeboet.

Uitgave de Banier, 388 pagina's gebonden. In goede staat